← Content: PreviousContent: Next →

Perpolit incultum paullatim tempus amorem [29]


v1608029pict

Back to top ↑
PERPOLIT INCVLTVM PAVLLATIM TEMPVS AMOREM.translationtranslation
[No source given]
Vrsa nouum fertur lambendo fingere foetum,
Paullatim & formam, quae decet, ore dare:
Si dominam, vt valdè sit cruda, sit aspera, amator
Blanditijs sensim mollit & obsequio.
translationtranslation

Loue is wroght with tyme.
The beare her yong-ones doth to shape by licking bring,
Which at the verie first but lumps of flesh are thoght,
So by kynd louing artes loue is to fassion broght,
How so at first it seem a strange vnformed thing.

Col tempo.
Leccando forma il propiro parto l’orso,
Che da principio brutta massa appare:
Per ben far, ben seruir, e ben parlare
Si forma, e cresce Amor con egual corso.

Met der tijdt.
Door ’t lecken gheeft haer jongh zijn maecksel de beyrinne/
Dat maer is een stuck vleesch in ’t eerst met gheen fatsoen:
Door ’t smeecken vriendelick/ door ’t dienen/ en ’t weldoen
De Liefde wert volmaeckt/ hoe rou oock in ’t beghinne.

Peu à peu.
Ceste masse de chair, que toute ourse faonne,
En le leschant se forme, à son commencement,
Par seruir, par flatter, par complaire en aymant
L’Amour rude à l’abord, à la fin se façonne.


Back to top ↑

Facsimile Images

56, LEI:
56, LDF:
56, LIF:
57, pictura:

Back to top ↑

Translations

Gelijdelijk polijst de tijd de ruwe liefde.
Gradually time polishes rude love.
Naar men zegt vormt de berin haar jongen door ze te likken en geeft ze gelijdelijk hun prachtige schoonheid. Evenzo stemt de minnaar zijn meesteres, al is ze erg ruw en wreed, gelijdelijk aan mild door vleiende woorden en door gehoorzaam te zijn.
The she-bear is said to form her young offspring by licking it and to give it gradually its becoming form and beauty. In the same way the lover gradually softens his lady, although she is rude and cruel, by flattering words and obedience.
Back to top ↑

Iconclass

A cupid watches a bear licking its cub into shape