← Content: PreviousContent: Next →

In Emblemata Erotica [...] Iudebat Matthias Corbinot


Back to top ↑
In Emblemata Erotica Othonis VenI Iudebat
Matthias Corbinot Middelburgius .

Tu iuuenis quicumque cupis præda esse puellæ,
Et tu, quæ iuueni vivere præda cupis,
Huc ades,& Veneris hic blandimenta videbis,
Hic Paphios lusus deliciasque leges.
Tu disces, quis sit verorum affectus amantum;
Et tu quo deceat te redamare modo.
Hocce venusta tibi VænI manus exprimit ære,
Cui, quod habet veneris, contulit ipsa Venus.
Eius in articulis nam illam sediße putandum est,
Et pinxisse sua se puerumque manu.
Sin minus, aptior haud Diua potuisset ab ipsa,
Qui simul exprimeret se puerumque, legi.
Ergo age, sacratum tibi sume, Iuuenta, libellum,
Inspice, volue, & vbi volueris, abde sinu. translationtranslation

Back to top ↑

Facsimile Images

[π3v], LIF:

Back to top ↑

Translations

Op de Erotische Emblemen van Otho Vaenius, een gedicht van Matthias Corbinot uit Middelburg.
Jij, jongen die een prooi wilt zijn voor een meisje, en jij, meisje dat wilt leven als prooi voor een jongen, kom hier en je zult hier Venus' charmes zien en de spelletjes en genoegens van die godin van Paphos lezen. Je zult leren wat de meotie van echte minaar is en hoe je wederliefde moet betonen. De fijnzinnige hand van Vaenius drukt dit voor je uit in brons. Alles wat hij aan lieftalligs in huis heeft, heeft Venus hem gegeven. Want je wees ervan overtuigd dat zij in zijn lichaam huist en zij met haar eigen hand zichzelf en haar zoon heeft getekend. Anders had er niemand door de godin zelf kunnen worden uitgekozen om haarzelf én haar zoon uit te beelden. Daarom kom aan, jongens en meisjes, en pak dit gewijde boekje, bekijk het, blader het door en steek het in de zak als je dat wilt.

On the Erotic Emblems of Otho Vaenius, a poem by Matthias Corbinot from Middelburg.
You, boy, who want to be a prey for a girl, and you, girl who want to live as a prey for a boy, come and you will see here Venus' charms and you will read the games and joys of that goddess of Paphos. You will learn what the emotion of true lovers is and how you should give love in return. The subtle hand of Vaenius expresses this in bronze; Venus gave him all the charms he has. For you should be sure that she lives in his body and that she has painted herself and her son with her own hands. Otherwise the goddess could not have chosen anybody that is more suited to express herself and her son. Therefor come, girls and boys, and take this sacred booklet, look at it, thumb through it and put it in your pocket, if you wish.

Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass