← Content: PreviousContent: Next →

Ad Librum


Back to top ↑
[blanco]

Discolor est mundi facies, diuersaque rerum
Natura: ipse vices quattuor annus habet.
Brumam ver sequitur, ver excipit æstus, & æstum
Autumnus, quem mox frigida trudit hiems.
Nos etiam studio non semper viuimus vno;
Officia ætati sunt sua cuique data.
Quod puerum, quod vesticipes non dedecet annos,
Dedeceatque virum dedeceátque senem.
Hunc moneo seruare modum, nec quolibet ire,
Vel temerè quouis te insinuare, liber.
Bullatum vitare gregem, vitare senilem
Præcipio frontem & triste supercilium:
Nec grauium curas interpellare virorum:
Austera, ah minimè tu facis ad studia.
Ad iuuenes age, carpe viam lepidasque puellas:
Hos decet ingenium nosse, Cupido, tuum:
Hos artes astusque tuos, quibus omnia latè
Subijcis, & cunctis gentibus imperitas. translationtranslation

Ph. Rubenius.

Back to top ↑

Facsimile Images

[π3r], LIF:
[π4v], LDF:

Back to top ↑

Translations

Tot het boek.
De wereld heeft vele gedaanten en de natuur der dingen is uiteenlopend, het jaar zelf heeft zijn vier wisselingen. De lente volgt op de winter, de zomer neemt de lente over en de herfst de zomer, de koude winter zit weldra de herfst weer op de hielen. Ook wij leven niet altijd met dezelfde voorkeur; iedere leeftijd krijgt zijn eigen taken. Wat de jeugd of de puberteit niet misstaat, dat moet een man of een grijsaard misstaan. Boek, ik raad u aan deze leefwijze in acht te nemen en niet lukraak overal heen te gaan of u waar dan ook in te dringen. Ik raad u aan de pauselijke kudde te vermijden, en het voorhoofd en de gefronsde wenkbrauwen van oude mannen en niet de bezigheden van ernstige mannen te onderbreken. Ach, je doet te weinig voor strenge studie. Ga naar de jongens en richt je naar leuke meisjes. Cupido, die moeten je aard kennen, je kunstgrepen en slimmigheden waarmee je alles overal onderwerpt en over alle volken regeert.
Ph. Rubens

To the book.
The world has many faces and nature is varied, the year itself has its four changes. Spring follows winter, summer takes over spring and autumn summer, cold winter soon pursues autumn. We too do not always pursue the same things in life, each age gets his own tasks. What does suit youth and puberty, needs not to suit a man or an old man. Book, I urge you to observe this manner and not to go wherever you want, or to intrude into whatever place you like. I urge you to avoid papal people, to avoid the severe frowning brows of old men and not to disturb the activities of serious men, for alas! you contribute too little to severe study. Go to the young men, direct yourself at charming girls. They need to know, Cupid, your talent, your tricks and cunnings by which you subject everything on earth and reign all people.
Ph. Rubenius.

Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass