← Content: PreviousContent: Next →

Amantibus omnia communia [7]


v1608007pict

Back to top ↑
AMANTIBVS OMNIA COMMVNIA.translationtranslation
Fortuna (en) geminis cyatho dat amoribus uno
Intermista suâ dulcia amara vice
translationtranslation

Tac.de Mor.Germ.
Ne se mulier extra virtutum cogitationes extraque; bellorum casus
putet, ipsis incipientis matrimonij auspicijs admonetur, venire se
laborum periculorumque; sociam, idem in pace, idem in prælio pas-
suram, ausuramque.translationtranslation

Lyke fortune to both.
Fortune one cup doth fill equall to lovers twayn,
And how-so-ere the taste bee either sowre or sweet,
To one and vnto both it equally is meet,
That either haue his parte in pleasure or in payn.

Commune è il tutto.
Fortuna mele e fele in vna tazza
Versa à gl’amanti, il bene e il male insieme
Ambo si godon’ fino al’ hore estreme;
(Ahi) ch’vccide ambeduo chi l’vno amazza.

Alles ghemeen.
Fortuyn twee lieven schenckt/ soo wel aen d’een’/ als d’ander,
Maer een ghelijcken dranck/ gheluck/ of teghenspoet,
Het gheen dat d’eene lijdt oock d’ander lijden moet.
Ghelieven hebben ’t al ghemeynsaem met malckander.

Tout commun.
Fortune en un hanap pour les deux Amans verse
Son miel, avec son fiel, si l’un à du hasard,
Et le vent à souhait, l’autre en a bien sa part:
Aussi sentent tous deux le coup que l’un renuerse.


Back to top ↑

Facsimile Images

12, LEI:
12, LDF:
12, LIF:
13, pictura:

Back to top ↑

Translations

Geliefden hebben alles gemeenschappelijk.
Lovers have everything in common.
Zie, Fortuna geeft de twee geliefden in één beker bitter en zoet door elkaar..
Look, Fortune gives the two lovers bitter and sweet mixed in one bowl.
Tacitus, Germania 18, 4
Opdat de vrouw niet waant dat zij staat buiten de sfeer van het denken aan de plichten van de man, buiten de sfeer ook van de wisselvallige kansen van oorlogen, wordt zij er reeds aanstonds bij de inwijdingsriten op de drempel van het huwelijk aan vermaand dat zij het huis van haar man betreedt als deelgenote in diens moeiten en gevaren en dat zij zowel in dagen van vrede als in dagen van strijd hetzelfde zal moeten doorstaan en bestaan. [vert. J.W. Meijer; Baarn 1992, p. 187-188]
Tacitus, Germania 18, 4
That the wife may not imagine herself exempt from thoughts of heroism, released from the chances of war, she is thus warned by the very rites with which her marriage begins that she comes to share hard work and peril; that her fate will be the same as his in peace and in panic, her risks the same. [tr. M. Hutton, E.H. Warmington, Loeb, p. 159]


Back to top ↑

Sources and parallelsBack to top ↑

Iconclass

Two cupids are holding a cup into which Fortune is pouring a drink; a landscape with good and bad weather
 • sun as celestial body [24A] Search for this Iconclass notation
 • landscape with tower or castle [25I5] Search for this Iconclass notation
 • storm at sea [26C32] Search for this Iconclass notation
 • good and bad weather [26F] Search for this Iconclass notation
 • agreeable versus disagreeable taste [31A341] Search for this Iconclass notation
 • pouring [41C122] Search for this Iconclass notation
 • cup [41C321] Search for this Iconclass notation
 • jar, jug (used as drinking-vessel) [41C326] Search for this Iconclass notation
 • quiver [45C23] Search for this Iconclass notation
 • shipwreck [46C291] Search for this Iconclass notation
 • cattle (+ dying animal; death of animal; dead animal) [47I21(+963)] Search for this Iconclass notation
 • collapsing building [47G91] Search for this Iconclass notation
 • Parity, Equality (+ emblematical representation of concept) [51B3(+4)] Search for this Iconclass notation
 • Adversity, Misfortune, Bad Luck; 'Fortuna infelice', 'Infortunio' (Ripa) (+ situation or event (especially in genre-painting) with symbolical connotation) [54FF11(+6)] Search for this Iconclass notation
 • Luck, Fortune, Lot; 'Fato', 'Fortuna', 'Fortuna aurea', 'Fortuna buona', 'Fortuna pacifica overo clemente', 'Sorte' (Ripa) (+ partially clothed) [54F12(+112)] Search for this Iconclass notation
 • Pleasure, Enjoyment, Joy; 'Allegrezza', 'Allegrezza da le medaglie', 'Allegrezza, letitia e giubilo', 'Diletto', 'Piacere', 'Piacere honesto' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [56B1(+4)] Search for this Iconclass notation
 • Pain, Sorrow, Sadness; 'Dolore', 'Dolore di Zeusi' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [56BB1(+4)] Search for this Iconclass notation
 • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [56F2(+4)] Search for this Iconclass notation
 • proverbs, sayings, etc. (with TEXT) [86(AMANTIBUS OMNIA COMMUNIA)] Search for this Iconclass notation
 • other non-aggressive activities of Cupid [92D156] Search for this Iconclass notation
 • attributes of Cupid (with NAME) [92D18(QUIVER)] Search for this Iconclass notation
 • companions of Cupid [92D191] Search for this Iconclass notation