← Content: PreviousContent: Next →

Omnia vincit Amor [87]


su1724087pict

Back to top ↑
XLII.
Liefde verwint alles.

HEt sterk Geloof magh weerelden verwinnen,
De Liefde neemt den hoogen hemel in;
Haer pyl doorwont een nedrigh hart van binnen.
Niets wederstaet de krachten van de min.
Godts Liefde wyst het doelwit aen haer ooge:
Zy mikt en treft dat doelwit met den schicht.
Geen wonder, want zy schiet met zynen boge;
Hy leent de pyl, en stelt het wit in 't licht,
Geen schilt, geen zwaert, geen kracht van hooge muuren,
Geen angst hoe bang, geen lyfsgevaer hoe groot,
Kan haer gewelt ontworstlen nogh verduuren:
Z'ontwapent zelfs den onverwinbren doot.
Een Ziel, door haer gewondt, weet van geen wyken
Nogh wankelen; want Jezus sterkt en hoedt,
Zyn lieve bruit. zy zal den eerprys stryken,
't Genadeloon van 't onverzet gemoet.
Gelukkigh, wie met Jezus trekt te velde
Den Leitsman ter volmaekte zaligheit,
Die zich alleen in d'ope bresse stelde,
En heelde Godts gequetste Majesteit.
Sta vast, myn ziel, gy zult uw wit niet missen,
Die wonde ontdekt u Godts geheimenissen:


Omnia vincit Amor.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels  Back to top ↑

  Iconclass

  Sacred love is pointing at a breastplate, through which the human soul has just shot an arrow
  • God's perfections [11A23] Search for this Iconclass notation
  • love towards God; 'Amore verso Iddio' (Ripa) [11Q01] Search for this Iconclass notation
  • radiance emanating from persons or things [22C31] Search for this Iconclass notation
  • trees [25G3] Search for this Iconclass notation
  • river [25H213] Search for this Iconclass notation
  • prospect of city, town panorama, silhouette of city [25I12] Search for this Iconclass notation
  • index finger forwards, pointing, indicating [31A25552] Search for this Iconclass notation
  • the soul during lifetime [31G1] Search for this Iconclass notation
  • shooting with bow and arrow, archery (~ games of skill) [43C421] Search for this Iconclass notation
  • target (~ sharpshooting) [43C424] Search for this Iconclass notation
  • archer's weapons: arrow (+ handling of weapons) [45C15(ARROW)(+63)] Search for this Iconclass notation
  • archer's weapons: bow (+ handling of weapons) [45C15(BOW)(+63)] Search for this Iconclass notation
  • protective weapons: shield [45C19(SHIELD)] Search for this Iconclass notation
  • armour (+ variant) [45C22(+0)] Search for this Iconclass notation
  • helmet [45C221] Search for this Iconclass notation
  • Strength, Power; 'Fortezza', 'Fortezza d'Animo e di corpo', 'Fortezza del corpo congiunta con la generosité dell'animo', 'Fortezza & valore del corpo congiunto con la prudenza & virtù del animo', 'Forza' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [54A7(+4)] Search for this Iconclass notation
  • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ clothed with wings) [56F2(+1331)] Search for this Iconclass notation
  • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [56F2(+4)] Search for this Iconclass notation
  • proverbs, sayings, etc. (with TEXT) [86(OMNIA VINCIT AMOR)] Search for this Iconclass notation

  Back to top ↑

  Comments

  commentary