← Content: PreviousContent: Next →

Verus Amor nullum novit habere modum [89]


su1724089pict

Back to top ↑
XLIV.
Oprechte Liefde kent geene maet.

OPrechte min, waer by geen deucht kan halen
Groeit dagelyksch, en kent in 't eindt geen palen.
Myn Bruidegom, de lust van myn gemoet,
Myn Bruidegom, wiens oogh my kon verrukken,
Breekt zelf de maet aen stukken,
Ik trap ze met den voet.
Wat maetstok kan het matelooze meten?
Waer 't meetbaer is verlaten en vergeten
Behoeft men maet voor hartstocht nogh verstant:
Men spiegelt zich in Godts oneindigh wezen,
Men mint niet als voor dezen,
Maer met onleschbren brant.
Geen weerelt kan Godts Bruit Godts handt ontrooven;
Geen water 't vuur van hare liefde dooven;
Geen lust haer hart ontsteken, dan de vlam,
Die, van Godt zelf gesticht, oneindigh blake,
En haer een offer make
Voor 't eeuwigh Offerlam.


Verus Amor nullum novit habere modum.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:


  Back to top ↑

  Iconclass

  While her foot rests on a corn measure, the human soul lays her hand on the shoulder of sacred love who is breaking a ruler
  • God's perfections [11A23] Search for this Iconclass notation
  • radiance emanating from persons or things [22C31] Search for this Iconclass notation
  • sloping street; street with steps or stairs (+ variant) [25I1413(+0)] Search for this Iconclass notation
  • landscape with tower or castle [25I5] Search for this Iconclass notation
  • trampling, treading, stamping on someone or something - AA - female human figure [31AA2726] Search for this Iconclass notation
  • breaking something [31A2746] Search for this Iconclass notation
  • whispering [31B62352] Search for this Iconclass notation
  • the soul during lifetime [31G1] Search for this Iconclass notation
  • hand on shoulder (friends) [33A52] Search for this Iconclass notation
  • archer's weapons: bow [45C15(BOW)] Search for this Iconclass notation
  • cubic measure, measure of capacity [46B341] Search for this Iconclass notation
  • drawing-instruments: ruler [49D511(RULER)] Search for this Iconclass notation
  • measuring-instruments [49D521] Search for this Iconclass notation
  • Totality, the Whole (+ emblematical representation of concept) [51H1(+4)] Search for this Iconclass notation
  • Strength, Power; 'Fortezza', 'Fortezza d'Animo e di corpo', 'Fortezza del corpo congiunta con la generosité dell'animo', 'Fortezza & valore del corpo congiunto con la prudenza & virtù del animo', 'Forza' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [54A7(+4)] Search for this Iconclass notation
  • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ clothed with wings) [56F2(+1331)] Search for this Iconclass notation
  • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [56F2(+4)] Search for this Iconclass notation
  • proverbs, sayings, etc. (with TEXT) [86(VERUS AMOR NULLUM NOVIT HABERE MODUM)] Search for this Iconclass notation

  Back to top ↑

  Comments

  commentary