← Content: PreviousContent: Next →

Pia Amoris Lucta [57]


su1724057pict

Back to top ↑
XII.
Godtgewydde Liefdeworsteling.

Zang.
't SChynt vreemt, dat twee, door eene zelve drift
Gedreven, aen elkanderen een gift
Benyden, die elk zelf maer wenscht t'ontfangen,
Of geven, om het vuurige verlangen
Te boeten, 't geen het hart van yder stooft,
Daer yder zich 't genieten van belooft;
Dat yder wil verliezen, om te winnen,
O wonderwerk! dit is een zeltzaem minnen.

Tegenzang.
Verkeert begrip. Dit is een worsteling
Uit Liefde, als eens Godts Engel onderging
Met Jakob, d'eer van alle worstelaren.
Godts kracht in hem kon d'andere evenaren,
Waer door hy zelfs den naem van Izrel won.
Gelukkigh, die met Jakob wel begon,
Wel worstelt, en gezegent wordt in 't leste!
O morgestont, van allen d'allerbeste!

Slotzang.
Trek Christeziel: gy krygt uw oogemerk,
Verwinning of Verlies, hier 't zelve werk.
Vermoogt gy Hem, dan kan geen ramp u krenken.
Vermagh Hy u, Hy zal zichzelf u schenken.


Pia Amoris Lucta.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:


  Back to top ↑

  Iconclass

  As if to outstrip each other's love, the human soul and sacred love are pulling on either side of a palm-branch

  Back to top ↑

  Comments

  commentary