← Content: PreviousContent: Next →

Consensio voluntatum [60]


su1724060pict

Back to top ↑
XV.
Eenstemmigheit van wil.

GElyk verschil de harten deelt,
Zoo mengt en streelt
Eenstemmigheit door eendracht twee gemoeden,
Die zy volop kan voeden
Met kracht, die 't zwaerste licht,
Door wil en plicht;
En 't ga hier zoo het ga, de rampen kan vergoeden.

Gewenschte ziel, die zulk een lot
Uit gunst van Godt
Gebeuren magh, dat gy met uw' Beminden,
Gelyk twee eensgezinden,
Eenzelven wagen trekt.
Hy stuurt en wekt
U op. Gy zult het loon van uwen arbeit vinden.

Zelfs geeft, in 't zwymen van uw kracht,
Deze eendracht macht,
En sterkt u in het hopen op 't gelooven.
Niets moet uw' yver dooven.
Onfeilbaerheit geeft raet,
Terwyl de daet,
Door wys beleit, uw' geest voorthelpt met hulp van boven.


Consensio voluntatum.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:


  Back to top ↑

  Iconclass

  Sacred love and the human soul are pulling a cart with attributes of virtues: altar, column, anchor, bridle and a pair of scales
  • God's perfections [11A23] Search for this Iconclass notation
  • Piety, 'Pietas', 'Timor Dei' ~ the Three Theological Virtues (+ angel(s)) [11M312:5(+3)] Search for this Iconclass notation
  • Hope, 'Spes'; 'Speranza divina e certa' (Ripa) ~ one of the Three Theological Virtues (+ angel(s)) [11M32:5(+3)] Search for this Iconclass notation
  • Fortitude, 'Fortitudo' ~ one of the Four Cardinal Virtues (+ angel(s)) [11M43:5(+3)] Search for this Iconclass notation
  • Justice, 'Justitia'; 'Giustitia divina' (Ripa) ~ one of the Four Cardinal Virtues (+ angel(s)) [11M44:5(+3)] Search for this Iconclass notation
  • love towards God; 'Amore verso Iddio' (Ripa) [11Q01] Search for this Iconclass notation
  • church (exterior) [11Q712] Search for this Iconclass notation
  • altar ~ non-Christian religions [12B62] Search for this Iconclass notation
  • fire (one of the four elements) [21C] Search for this Iconclass notation
  • radiance emanating from persons or things [22C31] Search for this Iconclass notation
  • drawing, pulling something [31A2747] Search for this Iconclass notation
  • drawing, pulling something - AA - female human figure [31AA2747] Search for this Iconclass notation
  • the soul during lifetime [31G1] Search for this Iconclass notation
  • flame [41B121] Search for this Iconclass notation
  • scales [46B3311] Search for this Iconclass notation
  • bit [46C131612] Search for this Iconclass notation
  • reins [46C131613] Search for this Iconclass notation
  • parts of ship's exterior: anchor [46C215(ANCHOR)] Search for this Iconclass notation
  • harbour [46C223] Search for this Iconclass notation
  • sailing-ship, sailing-boat [46C24] Search for this Iconclass notation
  • column, pillar ~ architecture [48C161] Search for this Iconclass notation
  • Strength, Power; 'Fortezza', 'Fortezza d'Animo e di corpo', 'Fortezza del corpo congiunta con la generosité dell'animo', 'Fortezza & valore del corpo congiunto con la prudenza & virtù del animo', 'Forza' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [54A7(+4)] Search for this Iconclass notation
  • Agreement, Unity; 'Concordia', 'Concordia insuperabile', 'Concordia militare', 'Concordia di Pace', 'Unione civile' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [54E31(+4)] Search for this Iconclass notation
  • Hope; 'Speranza', 'Speranza delle fatiche' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [56D1(+4)] Search for this Iconclass notation
  • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ clothed with wings) [56F2(+1331)] Search for this Iconclass notation
  • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [56F2(+4)] Search for this Iconclass notation
  • Justice; 'Forza alla giustitia sottoposta', 'Giustitia', 'Giustitia retta', 'Giustitia rigorosa', 'Impieté e violenza soggetta alla giustitia' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [59C2(+4)] Search for this Iconclass notation
  • proverbs, sayings, etc. (with TEXT) [86(CONSENSIO VOLUNTATUM)] Search for this Iconclass notation

  Back to top ↑

  Comments

  commentary