← Content: PreviousContent: Next →

Virtutum fons & scaturigo [102]


su1724102pict

Back to top ↑
LVII.
Liefde is de bron en ader van alle Deugden.

VLiet nu mildlyk liefdestroomen
Uit het Paradys gekomen,
Daer de boom des Levens bloeit,
'k Zal my zelve lang vermoeit
Aen uw water dronken drinken,
Of veel eer daer in verzinken.
Magh my dit gebeuren, Heer
Uwen naem tot eeuwige eer?
'k Heb my zelf aen U gegeven:
'k Wil my zelve niet meer leven.
Dit 's de bron van alle goet!
Och, wat smaekt haer water zoet!
Deze zuivre waterplassen
Zullen uwe Liefste wasschen
En versterken in de deucht.
Hoop, Geloof, Vertrouwen, Vreucht,
Vrientschap, Waerheit, Recht en Vrede,
't Komt hier alles, koom Gy mede.
Gy alleen zyt heel de bron,
Gy alleen de levenszon
Die den waschdom kan verleenen.
Laet ons eens voor al vereenen!


Virtutum fons & scaturigo.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:


  Back to top ↑

  Iconclass

  The human soul is drinking from the fountain of sacred love who is pouring attributes of virtues into the water
  • God's perfections [11A23] Search for this Iconclass notation
  • Faith, 'Fides'; 'Fede', 'Fede catholica', 'Fede christiana', 'Fede christiana catholica' (Ripa) ~ one of the Three Theological Virtues (+ angel(s)) [11M31:5(+3)] Search for this Iconclass notation
  • Hope, 'Spes'; 'Speranza divina e certa' (Ripa) ~ one of the Three Theological Virtues (+ angel(s)) [11M32:5(+3)] Search for this Iconclass notation
  • Prudence, 'Prudentia'; 'Prudenza' (Ripa) ~ one of the Four Cardinal Virtues (+ angel(s)) [11M41:5(+3)] Search for this Iconclass notation
  • Temperance, 'Temperantia'; 'Temperanza' (Ripa) ~ one of the Four Cardinal Virtues (+ angel(s)) [11M42:5(+3)] Search for this Iconclass notation
  • Fortitude, 'Fortitudo' ~ one of the Four Cardinal Virtues (+ angel(s)) [11M43:5(+3)] Search for this Iconclass notation
  • Justice, 'Justitia'; 'Giustitia divina' (Ripa) ~ one of the Four Cardinal Virtues (+ angel(s)) [11M44:5(+3)] Search for this Iconclass notation
  • fire (one of the four elements) [21C] Search for this Iconclass notation
  • water (one of the four elements) [21D] Search for this Iconclass notation
  • radiance emanating from persons or things [22C31] Search for this Iconclass notation
  • river [25H213] Search for this Iconclass notation
  • landscape with tower or castle [25I5] Search for this Iconclass notation
  • landscape with bridge, viaduct or aqueduct [25I6] Search for this Iconclass notation
  • kneeling figure [31A233] Search for this Iconclass notation
  • throwing something [31A2741] Search for this Iconclass notation
  • mirror [31A511] Search for this Iconclass notation
  • the soul during lifetime [31G1] Search for this Iconclass notation
  • container of ceramics: jar, jug, pot, vase [41A773] Search for this Iconclass notation
  • drinking [41C12] Search for this Iconclass notation
  • utilitarian, public pump or water fountain [44E14] Search for this Iconclass notation
  • scales [46B3311] Search for this Iconclass notation
  • bit [46C131612] Search for this Iconclass notation
  • reins [46C131613] Search for this Iconclass notation
  • parts of ship's exterior: anchor [46C215(ANCHOR)] Search for this Iconclass notation
  • column, pillar ~ architecture [48C161] Search for this Iconclass notation
  • pedestal of a piece of sculpture (perhaps in the form of a herm) [48C244] Search for this Iconclass notation
  • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ clothed with wings) [56F2(+1331)] Search for this Iconclass notation
  • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [56F2(+4)] Search for this Iconclass notation
  • Virtuousness; 'Amor di Virtù', 'Attione virtuosa', 'Guida sicura de' veri honori', 'Virtù', 'Virtù insuperabile' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [57A6(+4)] Search for this Iconclass notation
  • proverbs, sayings, etc. (with TEXT) [86(VIRTUTUM FONS EST ET SCATURIGO)] Search for this Iconclass notation

  Back to top ↑

  Comments

  commentary