← Content: PreviousContent: Next →

Amor rectus [49]


su1724049pict

Back to top ↑
IV.
De Liefde is Recht.

De ziel tot Jezus .
HOe zal ik U myn liefdevlam,
Die oorsprong uit uw liefde nam,
En door uw liefde wordt gevoedt,
Best offren met een rein gemoet?
Jezus tot de ziele.
De liefde, die ik eische, is Recht,
Gelyk een koord aen 't loot gehecht.
Zy leert het middelpunt, de streek
En toppunt, daer, wat ooit van week,
Verkeert en krom geoordeelt wert.
Recht dan naer deze maet uw hart.
De ziel tot Jezus.
Myn Liefste, dat dees schildery
My onderwyze! ei, leer Gy my
Afzien van allen krommen wegh,
En mommery, en overleg
Der huichelaren! stuur nu voort,
Myn min naer die gestrekte koord!
Jezus tot de ziele.
Ik minne oprechtheit in den gront,
En liefde en trou in daet en mont;
Maer haet den rok der Farizeuwen
't Ontaerde bloet van Godts Hebreuwen.


Amor rectus.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:


  Back to top ↑

  Iconclass


   Back to top ↑

   Comments

   commentary