← Content: PreviousContent: Next →

Animæ felicitas [96]


su1724096pict

Back to top ↑
LI.
Liefde is de gelukzaligheit der Ziele.

De Ziel.
GEen heil zoo groot als uwe min,
Myn Bruidegom, myn uitverkoren,
Hoe lieflyk is het U te hooren,
Hoe lieflyk, hart en ziel en zin
Gerust in uwe hant te geven!
Gy zyt de kracht van 't geestlyk leven.

onze Heer.
Ik houde de rechtmatigheit,
En, zoekende geen eigen voordeel,
Volg deze schael; die weegt myn oordeel.
Ik heb myn liefde toegezeit
Aen wie my mint, en blyf rechtvaerdigh.
Gy maekte door uw wedermin
Myn Liefde alleen al uw gewin,
En dus u myne gunsten waerdigh.

De Ziel.
Onwaerdigh was ik, waert gy niet
Zoo overvloedigh in genade,
Die myne liefde komt te stade,
Dat Gy myn smetten overziet.
Uw Liefde geeft myn liefde krachten.
Gy zyt de lust van myn gedachten.


Animæ felicitas.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels  Back to top ↑

  Iconclass

  Sacred love puts one hand on the shoulders of the human soul while holding a bridle, mirror and scales in the other; a couple of lovers in a garden, in the background

  Back to top ↑

  Comments

  commentary