← Content: PreviousContent: Next →

Animæ sal est Amor [94]


su1724094pict

Back to top ↑
XLIX.
Liefde is het zout der Ziele.

HEt beste zoutvat, dat het zout
Des levens onbederflyk houdt,
Is min tot Godt en zyn beminden.
Wien dit niet smaekt is smakeloos;
Wie dit niet kiest is bot of boos;
Wie dit niet vindt weet niets te vinden.
Godts waerheit hangt 'er 't zegel aen.
Myn Lief, hoe zou myn hart bestaen,
Zoo Gy 't niet zoutte? Zilte tranen
Hebt gy uw gunsten toegezeit,
Zy zouten de godvruchtigheit
Van die zich van de weerelt spanen.
Uw Liefde is 't zout van ons gemoet.
Uw Liefde is 't zout dat ons behoedt,
Bewaert, en lust en kracht blyft geven.
Die kracht geeft smaek aen al ons werk.
Ons werk behaegt U om dat merk.
Uw Liefde is zout voor 't eeuwigh leven.
Dit onbederfelyke zout,
Meer waerdigh dan al 't aerdsche gout,
Zout woorden, werken en gedachten.
Het zout de ziel; het zout den geest;
Het is het zout voor 't hemelsch feest.
Onzaligh, die dit zout verachten!


Animæ sal est Amor.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:


  Back to top ↑

  Iconclass

  Sacred love is offering a salt cellar to the human soul
  • God's perfections [11A23] Search for this Iconclass notation
  • radiance emanating from persons or things [22C31] Search for this Iconclass notation
  • trees [25G3] Search for this Iconclass notation
  • landscape with tower or castle [25I5] Search for this Iconclass notation
  • the soul during lifetime [31G1] Search for this Iconclass notation
  • gifts being accepted [33A41] Search for this Iconclass notation
  • salt (+ foodstuffs in other container, e.g.: barrel, can, cask, tin, etc.) [41C661(+5)] Search for this Iconclass notation
  • road, path [46C11] Search for this Iconclass notation
  • Preservation, Sustenance; 'Salvezza', 'Sostanza' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [54E43(+4)] Search for this Iconclass notation
  • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ clothed with wings) [56F2(+1331)] Search for this Iconclass notation
  • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [56F2(+4)] Search for this Iconclass notation
  • proverbs, sayings, etc. (with TEXT) [86(ANIMAE SAL EST AMOR)] Search for this Iconclass notation

  Back to top ↑

  Comments

  commentary