← Content: PreviousContent: Next →

Odit timorem [95]


su1724095pict

Back to top ↑
L.
Zy haet de Vrees.

DE Liefde weet van hopen, niet van vreezen.
Zy zit gerust en stil
In haer Bemindens wil:
Of, zoo zy werkt, 't is om bereidt te wezen
Op 't Euangeli-padt;
Zoo wordt zy môe nogh mat.
Haer Bruigom dryft, geweldigh in het jagen,
De vrees ten deuren uit,
Die Hy met handen sluit.
Geen vreezigh hart kan Jezus ooit behagen.
Wie yvrigh mint, wie hoopt;
Maer laffe vrees verkoopt
Den Godtsdienst aen de wanhoop voor de smarten
Van droevigh naberou
Om een geschonde trou.
De Liefde sterkt de Godgewydde harten.
De veege vrees verliest,
De vaste Liefde kiest
En houdt het licht der zuivre hemelstralen:
Die lamp wordt nooit gedooft
In 't hart dat hoopt, gelooft,
En mint; op dat de ziel niet af zou dwalen.


Odit timorem.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:


  Back to top ↑

  Iconclass

  The human soul is seated, holding a needle and thread in one hand and a shoe in the other; sacredlove is chasing away a hare
  • God's perfections [11A23] Search for this Iconclass notation
  • radiance emanating from persons or things [22C31] Search for this Iconclass notation
  • rodents: hare (+ running animal) [25F26(HARE)(+5212)] Search for this Iconclass notation
  • sitting on an elevation - AA - female human figure [31AA2352] Search for this Iconclass notation
  • the soul during lifetime [31G1] Search for this Iconclass notation
  • flight, running away; pursuing [33B9] Search for this Iconclass notation
  • interior of the house [41A2] Search for this Iconclass notation
  • closing, shutting the door [41A322] Search for this Iconclass notation
  • oil-lamp (+ kindling a light; lit, burning light, lamp, candle) [41B34(+1)] Search for this Iconclass notation
  • shoes, sandals [41D2332] Search for this Iconclass notation
  • needle ~ sewing [41D4411] Search for this Iconclass notation
  • mending, repairing ~ clothes [41D442] Search for this Iconclass notation
  • archer's weapons: bow [45C15(BOW)] Search for this Iconclass notation
  • quiver [45C23] Search for this Iconclass notation
  • shoe-maker, cobbler (+ connecting, gripping, lashing, joining ~ industrial processes) [47H73(+54)] Search for this Iconclass notation
  • Banishing Evil Thoughts; 'Repulsa de pensieri cattivi' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [52B512(+4)] Search for this Iconclass notation
  • Confidence, Security, Tranquillity; 'Confidenza', 'Sicurezza e Tranquillité', 'Sicurté', 'Sicurté o Sicurezza', 'Tranquillité' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [56D3(+4)] Search for this Iconclass notation
  • Fear, Dread; 'Paura', 'Timidité o Timore', 'Timore' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [56DD1(+4)] Search for this Iconclass notation
  • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ clothed with wings) [56F2(+1331)] Search for this Iconclass notation
  • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [56F2(+4)] Search for this Iconclass notation
  • proverbs, sayings, etc. (with TEXT) [86(ODIT TIMOREM)] Search for this Iconclass notation

  Back to top ↑

  Comments

  commentary