← Content: PreviousContent: Next →

Amor ædificat [81]


su1724081pict

Back to top ↑
XXXVI.
De Liefde bouwt.

TErwyl ik ben gezint myn Lief een huis te bouwen,
Ontziet hy zelf zich niet de steenen uit te houwen,
En brengtze moedigh op zyn schouders by myn werk;
Dit roert myn handen en geest sterkte aen myne leden;'geest': printing error, 'geeft'
Hy treedt met wakkre schreden,
Zyn min kent maet nogh perk.
'k Zal in 't voltooide huis een' hoogen altaer stichten,
En offeranden doen, die 't heele huis verlichten,
Terwyl een wierookwolk, verluchtigt door dien glans,
De lucht inademe en bewierook' met haer geuren,
Uit bruine en vale kleuren,
Tot in den hoogsten trans.
En, dat geen dootsche vaek myne oogelêen bekruipe,
Nogh zorgeloosheit my ten boezem binne sluipe,
Zal 't waeksaem hart, een klok, my wekken tot myn plicht,
Dan zal ik, vroegh te werk, met handen en met voeten,
Myn levenszon begroeten,
My spieglen in haer licht.
Die yver zal myn Lief behagen en bekoren.
Hy zal myn beden met goetgunstige ooren hooren.
Hy zal my byzyn; waer ik zitte, of sta, of ga,
Myn raetsman wezen, die myn zyde nooit ontwyken,
Nogh my zal doen bezwyken.
Dies sta ik en volsta.


Amor ædificat.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:


  Back to top ↑

  Iconclass

  Sacred love is bringing mortar to the human soul who is building a brick wall
  • God's perfections [11A23] Search for this Iconclass notation
  • love towards God; 'Amore verso Iddio' (Ripa) [11Q01] Search for this Iconclass notation
  • church (exterior) [11Q712] Search for this Iconclass notation
  • altarcross, crucifix [11Q71423] Search for this Iconclass notation
  • radiance emanating from persons or things [22C31] Search for this Iconclass notation
  • sunrise [24A1] Search for this Iconclass notation
  • the soul during lifetime [31G1] Search for this Iconclass notation
  • container of metal: bucket, can, canister, drum, tin [41A771] Search for this Iconclass notation
  • archer's weapons: bow [45C15(BOW)] Search for this Iconclass notation
  • quiver [45C23] Search for this Iconclass notation
  • carrying something on the head or on the shoulders [46C1215] Search for this Iconclass notation
  • brick-layer at work [47G312] Search for this Iconclass notation
  • clay and sand, etc. ~ building material [47G53] Search for this Iconclass notation
  • tiles, bricks ~ building material [47G532] Search for this Iconclass notation
  • tools and machines ~ building (with NAME) [47G6(SPADE)] Search for this Iconclass notation
  • tools and machines ~ building (with NAME) [47G6(TROWEL)] Search for this Iconclass notation
  • pedestal of a piece of sculpture (perhaps in the form of a herm) [48C244] Search for this Iconclass notation
  • Confidence, Security, Tranquillity; 'Confidenza', 'Sicurezza e Tranquillité', 'Sicurté', 'Sicurté o Sicurezza', 'Tranquillité' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [56D3(+4)] Search for this Iconclass notation
  • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ clothed with wings) [56F2(+1331)] Search for this Iconclass notation
  • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [56F2(+4)] Search for this Iconclass notation
  • proverbs, sayings, etc. (with TEXT) [86(AMOR AEDIFICAT)] Search for this Iconclass notation

  Back to top ↑

  Comments

  commentary