← Content: PreviousContent: Next →

Naturam vincit [65]


su1724065pict

Back to top ↑
XX.
Zy overwint de Natuur.

k ZAl u verachten en ontloopen,
Natuur, Gewoonte, of wat gy heet.
Gy gaeft me een averechtsche beet
In 't harte en knoopte my aen knoopen,
Die, eene ry van jaren lang,
My lyf en leven maekten bang.
Ik heb geworstelt en gestreden
Maer schoot te kort: gy hielt my vast
En dikwyls myne kracht vermast.
Wat hebbe ik niet van u geleden?
Nu loope ik uit my zelve en vlucht
Met d'overwinning, vry van tucht.
Houd gy, myn Liefste, houd haer tegen
Met d'eene, en stuw met d'andre hant
My voort naer mynen vryen stant
Van heerlykheit langs uwe wegen;
Zoo zal my al 't gevaer ontstaen.
My nadert reede eene effe baen;
Daer zal die looze my niet volgen,
Of, schuilende onder 't zelve dak
Ooit rooven mynen pallemtak.
Die vlucht maekt haer geheel verbolgen,
Maer, blyf my by, en weer haer af,
Zoo vluchte ik voort tot aen het graf.


Naturam vincit.translation

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

...

Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass

   Sacred love is pushing away Nature while the human soul is holding a palm-branch
   • God's perfections [11A23] Search for this Iconclass notation
   • abbey, monastery, convent ~ Roman Catholic church [11P3151] Search for this Iconclass notation
   • 'Natura' (allegorical figure or scene; or as Diana of Ephesus, with many breasts); 'Natura' (Ripa) [20] Search for this Iconclass notation
   • radiance emanating from persons or things [22C31] Search for this Iconclass notation
   • trees: palm-tree (+ branch, stick) [25G3(PALM-TREE)(+22)] Search for this Iconclass notation
   • (high) hill [25H113] Search for this Iconclass notation
   • gripping someone by the arm (+ attacking somebody) [31A2541(+9223)] Search for this Iconclass notation
   • walking - AA - female human figure [31AA2711] Search for this Iconclass notation
   • the soul going to its last destination [31G36] Search for this Iconclass notation
   • 'décolleté' [41D921] Search for this Iconclass notation
   • Abstract Ideas and Concepts (+ abstract concept represented by female figure) [5(+11)] Search for this Iconclass notation
   • Protection; 'Custodia', 'Difesa contra nimici, malefici & venefici', 'Difesa contra pericoli', 'Riparo da i tradimenti' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [54E42(+4)] Search for this Iconclass notation
   • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ clothed with wings) [56F2(+1331)] Search for this Iconclass notation
   • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ one concept conquering the other) [56F2(+221)] Search for this Iconclass notation
   • proverbs, sayings, etc. (with TEXT) [86(NATURAM VINCIT)] Search for this Iconclass notation

   Back to top ↑

   Comments

   commentary