← Content: PreviousContent: Next →

Nihil amanti grave [71]


su1724071pict

Back to top ↑
XXVI.
Liefde kent geenen arbeit.

HEt delven en het ploegen om de vrucht
Is lastigh werk, daer d'arbeit onder zucht:
Nochtans de schup nogh d'aerde heeft gevoel;
Zy blyven op het zweet des lantmans koel.
Maer, is het hart zelf d'akker, dien men bouwt,
Of liever, is 't een wildernis, een wout,
Daer wellust aen den eik van hoogmoet groeit,
En 't wilt gediert van alle driften loeit;
Dan voelt de gront zelf smert, en dubbel zwaer
Is arbeit, die de ziel houdt in gevaer.
Doch, als Godts min met hare rechte hant
De spade stiert en dryft den ploeg door 't lant,
Hoe zacht ontglydt den arbeit dan zyn wicht,
Gelenigt door haer daeu en zonnelicht?
Dan teelt die Zon een ryken overvloet
Van vruchten uit een weldoorwerkt gemoet,
Tot glori van den Leenheer van 't heelal.
Wat zalige, wat milde hemelval,
Die arbeit kroont, doch nu geen arbeit meer,
Maer wellust in den dienst van zulk een' Heer!


Nihil amanti grave.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:


  Back to top ↑

  Iconclass

  Sacred love is handing a spade and the skull and hide of an ox to the human soul
  • God's perfections [11A23] Search for this Iconclass notation
  • radiance emanating from persons or things [22C31] Search for this Iconclass notation
  • groups of trees [25G11] Search for this Iconclass notation
  • prospect of city, town panorama, silhouette of city [25I12] Search for this Iconclass notation
  • the soul during lifetime [31G1] Search for this Iconclass notation
  • quiver [45C23] Search for this Iconclass notation
  • Labour [46A170] Search for this Iconclass notation
  • agricultural implements: spade [47I15(SPADE)] Search for this Iconclass notation
  • ox (+ head of an animal) [47I21111(+933)] Search for this Iconclass notation
  • ox (+ skin, fleece, hide, fur, leather) [47I21111(+9351)] Search for this Iconclass notation
  • Willingness (+ emblematical representation of concept) [53B4(+4)] Search for this Iconclass notation
  • Strength, Power; 'Fortezza', 'Fortezza d'Animo e di corpo', 'Fortezza del corpo congiunta con la generosité dell'animo', 'Fortezza & valore del corpo congiunto con la prudenza & virtù del animo', 'Forza' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [54A7(+4)] Search for this Iconclass notation
  • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ clothed with wings) [56F2(+1331)] Search for this Iconclass notation
  • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [56F2(+4)] Search for this Iconclass notation
  • proverbs, sayings, etc. (with TEXT) [86(NIHIL AMANTI GRAVE)] Search for this Iconclass notation

  Back to top ↑

  Comments

  commentary