← Content: PreviousContent: Next →

Facit múnificúm [69]


su1724069pict

Back to top ↑
XXIV.
Zy geeft aelmoesen.

GOdts Liefde stort een' overvloet
Van tydlyk goet
Uit haren in den korf en hant
Van haer beminde, die dit pant
Niet lang bewaert,
Nogh delft in d'aerd'
Maer 't mild aen d'armoede overdoet.
De schaemle elende bidt een stuk
En toont haer kruk.
Helaes, zy kan niet staen nogh gaen,
Maer legt om nootdruft langs de baen:
De kindernoot
Ziet om naer broot
En klaegt, al schreiende, al zyn druk.
De Naesteliefde ontsluit haer hant,
Geeft onderstant
Aen Godts verwant,
Haer maegschap, om wiens leet zy treurt.
Een tweede bidt en wacht zyn beurt.
Geen armoê groeit
Waer Liefde bloeit
Met vrucht voor 't eeuwigh vaderlant.


Facit múnificúm.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:


  Back to top ↑

  Iconclass

  The human soul is giving alms to the poor and crippled, while sacred love fills her basket with more coins

  Back to top ↑

  Comments

  commentary