← Content: PreviousContent: Next →

Facit munificum [24]


v161524pict

Back to top ↑
FACIT MVNIFICVM.translationtranslation
August.in Psal.36.
Semper habet vnde det cui plenum est pectus cha-
ritatis.translationtranslation[Augustinus, Enarrrationes, l1/l2/l3/plv/plp. 36/2/13/36/371]

Idem de catechiz.rudibus.
Ipsa charitas alijs blanda, alijs serua; nulli inimica,
omnibus mater.translationtranslation[Augstinus, De catechizandis rudibus, ch/sect/plv/plp. 15/23/40/328]

Hieron.epist.ad Nepotian.
Non memini me legisse mala morte mortuum, qui
libenter opera charitatis exercuit. Habet enim mul-
tos intercessores, & impossibile est multorum preces
non exaudiri.translationtranslation[[Augustinus], Ad fratres in eremo commorantes, ch/plv/plp. 44/40/1319]

Prosper.
Quid agit donum dilectionis, si beneuolentiæ sol-
licitudo non vigilet?translationtranslation[[Prosper of Aquitaine,] De vocatione omnium gentium, bk/ch/plv/plp/plc. 1/6/51/652/C]

El Amor mas que los clauos
Hizo alma mia por vos
Maniroto al mismo Dios. translation

De mensch daer in Godts liefde werckt
Ontbreeckt niet om te moghen gheuen,
De liefde altijdt sijn midlen sterkct,
En gheeft ghenoech om by te leuen:
In liefde Godts volcomen weest,
En toont v naesten medelijden,
Dient hem met eenen milden gheest,
Hy sal van armoed’ v beurijden.

Mon ame, ie veux que tu donnes
Selon la loy de charité,
Et ne crains pas, faisant aumosnes
De tomber oncq’en pauureté.
Tousiours abonde la personne
Qui a si saincte volonté,
Et iamais affection bonne
Ne manqua de commodité. translation


Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Ze maakt gul.
Love makes generous
Wiens hart vol liefde is, heeft altijd iets om te geven.
He whose heart is full of love always has enough to give away.
Tegenover sommigen is de liefde vriendelijk, tegenover anderen streng, tegenover niemand vijandig, tegenover allen moederlijk1.
Love itself is to some pleasant, to others strict; inimical to no one, mother to everybody.
Ik kan me niet herinneren ooit te hebben gelezen dat iemand een kwade dood is gestorven die van harte werken van liefde heeft uitgevoerd. Hij heeft immers vele bemiddelaars en het is onmogelijk dat de gebeden van velen niet worden verhoord.
I do not remember having read that anybody died miserably who willingly performed works of love. For he has many mediators and it is not possible that the prayers of many are not heard/heeded.
Wat bewerkt het geschenk van de liefde als de bezorgdheid van de welwillendheid niet waakt?
What effect does a gift of love have, if the care to do well is not vigilant?
Meer dan de spijkers maakte de Liefde, mijn ziel, voor u de gaten in de hand van God zelf.
Mijn ziel, ik wil dat u volgens de regel van de liefde geeft en niet bang bent dat u als u aalmoezen geeft, ooit tot armoede vervalt. Wie een zo vrome wil heeft, is altijd rijk en goede liefde ontbreekt het nooit aan welstand.


Back to top ↑

Sources and parallelsBack to top ↑

Iconclass

The human soul is giving alms to the poor and crippled, while sacred love fills her basket with more coins