← Content: PreviousContent: Next →

Amor æternus [5]


v161505pict

Back to top ↑
AMOR ÆTERNVS.translationtranslation
[No source given]
Omnia prætereunt præter amare Deum.translationtranslation[Bible, 1 John 2:17]

August. in sermonib.
Amor qui desinere potest, nunquam verus fuit1:
debet enim esse æternus.translationtranslation[Gratianus, Decretum, l1/l2/l3/l4/l5/plv/plp/plc. 2/33/3/2/2/187/1564/B]
[Paulinus, De salutaribus, ch/plv/plp/plc. 7/99/0202/A]
[Hieronymus, Epistolae, epist/sect/plv/plp. 3/6/22/335]

Idem.
Apud Deum locus est quietis imperturbabilis, vbi
non deseritur Amor, si ipse non deserat.translationtranslation[Augustinus, Confessiones, bk/ch/sect/plv/plp. 4/11/16/32/700]

Idem.
Amicitia non aliundè quàm ab amore nomen ac-
cepit, & nusquam nisi in Christo fidelis est, in quo
solo esse sempiterna etiam ac felix potest.translation[Augustinus, Contra duas epistolas, bk/ch/sect/plv/plp. 1/1/1/44/551]

Suelta la rienda al Amor,
Que se el tuio a Dios imita,
Sera carrera infinita. translation

Godts liefde s’menschen ziele trout,
In eewicheyt, en Godts behaghen
Is inden mensch, als hy hem hout
In liefden trou tot allen daghen:
Syn liefd’ en laet ons nimmermeer,
Tenzy wy eerst met s’weerelts saecken,
Verghetende trou, deucht, en eer’,
Door ouerspel van hem gheraecken.

Remarquons ici ce qu’emporte,
Et ce que veult ce cercle; afin
Que nostre Amour de mesme sorte
n’Ayt iamais de bout ny de fin.
Car ceste amitie n’est que faincte,
Qui peut vn iour ne plus durer;
Et le prix de nostre Amour saincte,
Gist du tout à perseuerer. translation


Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

De liefde is eeuwig.
Love is eternal
Alles gaat voorbij, behalve God lief te hebben.
Everything passes by except loving God. A love that can end was never true. For it has to be eternal.
Liefde die kan ophouden was nooit ware liefde; die moet immers eeuwig zijn.
With God there is place for undisturbed rest, where love is not deserted, if it does not desert itself.
Daar bij God bevindt zich de plaats van de onverstoorbare rust, waar de liefde niet wordt verlaten, indien zij zelf niet in de steek laat2.
Love does not get its name from anywhere else but from friendship, and only in Christ is it steadfast, in whom alone it can be eternal also and happy.
Vriendschap (Amicitia) heeft zijn naam nergens anders aan ontleend dan aan liefde (amor) en nergens is zij trouw dan in Christus, de enige in wie zij eeuwigdurend en gelukkig kan zijn.
Geef je Liefde de vrije teugel zodat ze, als ze op God lijkt, oneindig zal zijn.
Laten we hier opmerken wat deze cirkel inhoudt en te betekenen heeft, namelijk dat onze Liefde, even sterk, nooit eindigt of ophoudt. Want de vriendschap die niet langer dan een dag kan duren is maar zwak, en de waarde van onze heilige Liefde bestaat helemaal in het volharden.


Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:


Back to top ↑

Iconclass

Sacred love and the human soul are holding each other's right hand; their feet are encircled by an Ouroboros


Back to top ↑

Notes

1
Amor qui desinere potest, nunquam verus fuit: this was the motto in Amor, qui desinere potest, numquam verus fuit [93] (in: Otto Vaenius, Amorum emblemata (1608)) [Compare[compare]] .
2
Cmp. Augustinus, Belijdenissen, p. 115.