← Content: PreviousContent: Next →

Sine amore mors [55]


v161555pict

Back to top ↑
SINE AMORE MORS.translationtranslation
1. Ioan. 3
Qui non diligit manet in morte; omnis qui odit
fratrem, homicida est, & scitis quoniam omnis homi-
cida non habet vitam æternam in se manentem.translationtranslation[Bible, 1 John 3:14]

August. in Psalm. 54
Formido mortis cecidit super me: Mortem vocat
Propheta odium fraternum, vita enim nostra dilectio
est. si vita dilectio, mors odium est. cùm cœperit ho-
mo timere ne oderit quem diligebat, mortem timet;
& acriorem mortem, & interiorem, qua occiditur ani -
ma non corpus.translationtranslation[Bible, Psalms 55:5]
[Augustinus, Enarrrationes, l1/l2/plv/plp. 54/7/36/633]

Amor es vida del alma,
Y a quien falta charidad,
Por defunto le contad. translation

In’t rechte wesen vande doot
De mensch sal moeten blijuen legghen,
Die Godts liefde van hem stoot,
Noch daer van niet wil hooren segghen:
De liefde t’rechte leuen gheeft,
Den haet en nijdt baert ons het steruen,
Gheluckich die de liefde heeft,
Die t’eeuwich leuen doet beeruen.

Ceste figure signifie,
Que qui recoit l’amour diuin,
Possede & iouit de la vie,
Ie dis, d’vne vie sans fin.
Et qu’au rebours l’ame infidelle,
Laquelle ne loge l’amour,
Souffre vne mort continuelle,
Et ne peut pas viure vn seul iour. translation


Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Zonder liefde de dood.
Without love there is death
Wie niet liefheeft, blijft in de dood. Een ieder, die zijn broeder haat, is een mensenmoorder en gij weet, dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft.
He who does not love abides in death; everyone who hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life remaining inside of him.
De angst voor de dood is over me gekomen. De profeet noemt de haat tegen de broeder 'dood'; immers onze liefde is het leven. Als de liefde het leven is, is de haat de dood. Toen de mens begon te vrezen dat hij haatte wie hij liefhad, vreesde hij de dood, maar een fellere dood en een meer innerlijke, waardoor de ziel wordt gedood, niet het lichaam.
'Fear of death has fallen on me': the prophet calls brotherly hate 'death', for our life is love. If life is love, death is hate. Once man has started to fear that he hates whom he once loved, he fears death. And it is a more painful and deeper reaching death by which the soul, not the body dies.
De Liefde is het leven van de ziel, en beschouw wie geen liefde heeft, maar als overleden.
Dit beeld betekent dat wie de goddelijke liefde ontvangt, het leven bezit en zich daarom kan verblijden, ik bedoel het leven zonder einde; dat daarentegen de ongelovige ziel waarin de liefde niet woont, een eeuwige dood ondergaat en geen enkele dag kan leven.


Back to top ↑

Sources and parallelsBack to top ↑

Iconclass

The human soul lying on the ground, leaning on a skull; sacred love is drawing an arrow from his quiver