← Content: PreviousContent: Next →

Amor docet [8]


v161508pict

Back to top ↑
AMOR DOCET.translationtranslation
I. Reg. 3
Loquere Domini, ecce audit seruus tuus.translationtranslation[Bible, 1 Samuel 3:9]

Psal. 18
Sapientiam præstans paruulistranslationtranslation[Bible, Psalms 18:8]

August.
Amor magnus doctor est, atque omnes Philoso-
phiæ partes explet.translationtranslation

Idem de laude charitatis.
Homo charitate subnixus, eamque inconcussè re-
tinens, non indiget scripturis; atque per eam multi
etiam in solitudine sine codicibus viuunt.translationtranslation[Augustinus, De doctrina christiana, bk/ch/sect/plv/plp. 1/39/43/34/36]

Amor es pozo de çientia,
Y cuando naçe del çielo,
Llamase pozo sin suelo. translation

De liefde is een leeraer groot
Die t’hooghste goet ons doet begrijpen,
Die ons stantvastich maeckt in noot,
En met ghedult t’verstant doet rijpen:
Geen schrift den mensch van nood’en heeft
Oft ander leeringh meer te soecken,
Godts liefde meerder wijsheyt gheeft,
Dan t’lesen van verscheyden boecken.

Amour Diuin est vn grand maistre,
Qui suffit en toutes façons
d’Instruir nostre Ame, & la paistre
Des doctrines de ses leçons
Nous n’auons besoing d’aultre liure
Pour estre en sagesse parfaictz:
c’Est assez de simplement suiure,
Ce qu’il nous dicte, par effectz. translation


Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

De liefde onderwijst.
Love teaches
Spreek, Heer, want uw knecht hoort.
Speak, Lord, behold, your servant is listening.
Zij schenkt wijsheid aan de onverstandigen.
Love is a great teacher, and fulfills all the roles of philosophy.
De liefde is een grote leermeester en vult alle onderdelen van de filosofie.
The man who bases his life on Christian love and abides by it unshakably, has no need of Scripture. Moreover, through that love many even spend their life in solitude / in the desert without even possessing a copy.
De mens die zich fundeert op liefde en daaraan onwankelbaar vasthoudt, heeft de Schrift niet nodig. Daarom leven velen als ze de liefde maar hebben ook in volstrekte afzondering zonder een exemplaar van de bijbel1.
De Liefde is een bron van wijsheid en wanneer ze in de hemel ontstaat, wordt ze zelfs een onuitputtelijke bron genoemd.
De Goddelijke Liefde is een grote meester die volledig volstaat om onze Ziel te onderwijzen en haar te voeden met haar lessen. Wij hebben geen ander boek nodig om volmaakte wijsheid te verkrijgen: dus is het voldoende eenvoudigweg te volgen wat hij ons zegt.


Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:


Back to top ↑

Iconclass

Sacred love as a teacher, seated behind a lectern; the human soul as a pupil, on a stool, taking notes