← Content: PreviousContent: Next →

Amor purus [10]


v161510pict

Back to top ↑
AMOR PVRVS.translationtranslation
Theoph. Antioch.
Vt speculum splendidum; sic hominis animam pu-
ram esse oportet.translationtranslation

Psalm. 50.
Cor mundum crea in me Deus, & spiritum rectum
innoua in visceribus meis.translationtranslation[Bible, Psalms 51:12]

Cant. 4
Pulchra es amica mea, & macula non est in te.translationtranslation[Bible, Song of Solomon 4:7]

August. in Epist.
Si Deo aliquid diligendo vel præponimus vel æ-
quamus, nos ipsos diligere nescimus.translationtranslation[Augustinus, Epistolae, epist/bk/sect/plv/plp. 155/4/13/33/672]

Idem in Confes.
Minus Domine te amat, qui aliquid tecum amat,
quod propter te non amat.translationtranslation[Augustinus, Confessiones, bk/ch/sect/plv/plp. 10/29/40/32/796]

Es Amor vn claro espejo,
En cuyo limpio cristal
Se ve Dios al natural. translation

Ghelijck een spieghel schoon en claer
Moet de verliefde ziele wesen,
Gansch sonder vleck, en datmen daer
Mach sien van ware liefde t’wesen:
Godts liefd’ in ons gheen straelen gheeft,
Soo langh wy d’ydelheyt beminnen,
De reynheyt gheen ghemeenschap heeft
Met die onsuyuer sijn van binnen.

Si le miroir n’a plus de grace
Pour estre en vn endroict taché,
Et si l’on mesprise sa glace
Pour vn vice quoy que caché:
Seruons nous de ceste figure
(Mon ame) & ne permettons poinct,
Qu’en toy qui doibz estre tout-pure
Soit trouué deffault d’un seul poinct. translation


Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Zuivere liefde.
Pure love
De ziel van de mens behoort zuiver te zijn als een prachtige spiegel.
Like a shining mirror: that is what the human soul ought to be.
Schep in mij een rein hart, o God en vernieuw in mijn binnenste een rechtvaardige geest.
Create a clean soul in me, God, and set right, renew the spirit inside of me.
Gij zijt schoon, mijn liefste, zonder enig gebrek zijt gij.
You are beautiful, my love, and there is no blemish to be found on you.
Als we iets belangrijker achten dan God lief te hebben of dit daaraan gelijk stellen, kunnen we onszelf niet liefhebben.
If we set something above or equal to loving God, we do not know how to love ourselves.
Wie immers naast u iets liefheeft dat hij niet om uwentwil liefheeft, heeft u te weinig lief1.
He loves You less, o Lord, who loves something together with You, that he does not love because of You.
De Liefde is een zuivere spiegel: in zijn heldere kristal kan men God naar de natuur zien.
Als de spiegel niet meer in de gratie is omdat er vlekken in zitten en als men zijn glas minacht om welke verborgen fout ook maar, laten we dan dit beeld, mijn Ziel, bewaren en niet toestaan dat in u die geheel zuiver moet zijn ook maar op één punt een fout gevonden zou worden.


Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:


Back to top ↑

Iconclass

Sacred love and the human soul rest their hand on a mirror
 • God's perfections [11A23] Search for this Iconclass notation
 • radiance emanating from persons or things [22C31] Search for this Iconclass notation
 • farm or solitary house in landscape [25I3] Search for this Iconclass notation
 • mirror [31A511] Search for this Iconclass notation
 • the soul during lifetime [31G1] Search for this Iconclass notation
 • archer's weapons: bow [45C15(BOW)] Search for this Iconclass notation
 • quiver [45C23] Search for this Iconclass notation
 • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ clothed with wings) [56F2(+1331)] Search for this Iconclass notation
 • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [56F2(+4)] Search for this Iconclass notation
 • Incorruption, Purity; 'Purité' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [57A63(+4)] Search for this Iconclass notation
 • proverbs, sayings, etc. (with TEXT) [86(AMOR PURUS)] Search for this Iconclass notation