← Content: PreviousContent: Next →

Nullus liber erit, si quis amare volet [40]


v161540pict

Back to top ↑
NVLLVS LIBER ERIT, SI QVIS AMARE VOLET.translationtranslation
Matth.11.
Tollite iugum meum super vos, & discite à me,
quia mitis sum & humilis corde.translationtranslation[Bible, Matthew 11:29]

Bernard lib.de dilig. Deo.
O iugum sancti Amoris, quàm dulciter capis, glo-
riosè laqueas, suauiter premis, delectanter oneras, for-
titer stringis, prudenter erudis.translationtranslation

August.
Quos Dominus liberos fecerat, seruos fecit non
conditione seruili, sed in Christi redemptione; non ne-
cessitate, sed charitate; seruum enim te fecit qui te suo
sanguine liberum fecit.translationtranslation[Augustinus, Enarrrationes, l1/l2/l3/plv/plpb-plpe. 103/3/9/37/1365-1366]

Prosper.
Nemo seruit nisi cum aliqua libertate, & nemo li-
ber est, nisi cum aliqua seruitute: quanto autem magis
regnat in vnoquoque Dei charitas, tanto minus ei do-
minatur iniquitas.translationtranslation[Prosperius, Contra Collatorem, ch/sect/plv/plp/plc. 9/5/51/239/B]
[Augustinus, Enarrrationes, l1/l2/l3/plv/plp. 118/27/6/37/1582]

Amor diçe sujecion,
Porque ser libre y amar
Mal se puede enquadernar. translation

Hoe lieflijck is v iock o Heer?
Met soet te drucken en t’omvanghen,
V last beswaert oock nimmermeer
De ziel die naer v heeft verlanghen:
Ghy hebt ons met v bloet beurijt,
Wt s’doots gewelt en s’duyuels banden,
V heerschappi men gheerne lijt,
Die ons behoet voor alle schande.

O joug heureux, heureux seruice,
Que l’on doibt desirer d’auoir:
n’Estant poßible que l’on puisse
Aimer bien, sans le receuoir.
Car puis que Christ par sa mort mesme
Nous a remis en liberté,
Sa croix afranchissant nostre ame
l’Asseruit à la charité. translation


Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Niemand zal vrij zijn als hij zal willen liefhebben.
No one will be free, if he wishes to love
Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Take upon yourselves my yoke, and learn from me, for I am friendly and humble in heart
O juk van de heilige liefde, hoe zoet is uw greep, hoe roemvol zijn uw banden, hoe aangenaam is uw onderdrukking, hoe lieflijk uw last, hoe sterk uw omknelling, hoe wijs uw onderricht.
O yoke of holy love, how sweetly you capture, how gloriously you ensnare, how gently you subdue, how delightfully you lay on burdens, how strongly you bind, how wisely you educate.
Wie de Heer vrij had gemaakt, heeft Hij tot slaven gemaakt, niet in de situatie van een slaaf, maar in de verlossing van Christus; niet met dwang, maar met liefde; [...] Hij heeft u immers tot slaaf gemaakt die u met zijn bloed vrij heeft gemaakt.
Those whom God had made free, He made into slaves, not in that they are now in the condition of slavery, but because they hade been redeemed by Christ; slaves not of necessity but through love. For it was He who set you free with His own blood who made you a slave.
Niemand is slaaf zonder dat hij een zekere vrijheid heeft en niemand vrij zonder een zekere slavernij; maar hoe meer de liefde van God in ieder heerst, des te minder macht heeft onrecht over hem.
Nobody is a servant but with some degree of freedom, nobody is free but with some degree of servitude. Now, the more God's love rules in anyone, the less injustice is master over him.
Liefde betekent onderwerping, want vrij zijn en liefhebben gaan moeilijk samen.
O gelukkig juk, gelukkige slavernij waarnaar men moet verlangen, omdat het niet mogelijk is goed lief te kunnen hebben zonder die te ontvangen. Want omdat Christus zelf met zijn dood ons in vrijheid heeft gesteld, maakt zijn kruis dat onze ziel bevrijdt, haar slaaf van de liefde.


Back to top ↑

Sources and parallelsBack to top ↑

Iconclass

The human soul is kneeling to let sacred love put a yoke on her shoulders