← Content: PreviousContent: Next →

Sollicitus est [54]


v161554pict

Back to top ↑
SOLLICITVS EST.translationtranslation
Psalm. 118.
Reuela oculos meos, & considerabo mirabilia de
lege tua.translationtranslation[Bible, Psalms 119:18]

Ioan. 5.
Scrutamini scripturas.translationtranslation[Bible, John 5:39]

Gregor. in prol. Mor.
Scriptura sancta mentis oculis quasi speculum
quoddam opponitur, vt ibi interna facies nostra vi-
deatur. ibi enim fœda, ibi pulchra nostra conspicimus;
ibi sentimus quantum proficimus, quantumue à profe-
ctu longè distamus.translationtranslation[Gregorius, Moralia, bk/ch/sect/plv/plp/plc. 2/1/1/75/553/D]

Hier. epist. ad Damas.
Vtere lectione diuina vice speculi, fœda corrigen-
do, pulchra conseruando, & pulchriora faciendo:scri-
ptura enim speculum est, fœda ostendens & corrigi
docens.translationtranslation

No tiene pereza Amor
En las cosas de virtud,
Que es el la solicitud. translation

Den spieghel is een groot gherief
Voor de ghehoude vrous manieren,
Die om haer mans te wesen lief
Daer inne siet om haer te cieren:
Ons ziel in’t Euangeli moet
Als in een spieghel haer aenschouwen,
Op dat sy suyuer schoon en goet
Van Godt in liefde wert ghehouwen.

Telle qu’est la façon des femmes,
Pour plus proprement se coiffer,
Telle soit celle de noz ames
A plus sainctement s’attifer.
Celles là pour aux hommes plaire
Se regardent dans le miroir:
Et nous pour à Dieu satisfaire,
Nous debuons en amour nous veoir. translation


Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Ze is waakzaam.
Love cares
Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen uit uw wet.
Open my eyes, and I will behold wondrous things out of Your law.
Onderzoek de schriften.
Search the scriptures.
De Heilige Schrift wordt voor de ogen van de geest gezet als een spiegel, zodat we daar ons innerlijk gezicht zien. Daar zien we immers onze slechtheden en goedheden, daar merken we hoeveel vorderingen we hebben gemaakt en hoever we van ons vertrekpunt af zijn.
Holy scripture is set before the mind's eye as a kind of mirror, so that there our inner face may be seen. For there we spot what is ugly, there we spot what is beautiful in us; there we notice how much we have improved, or how far we are away from improvement.
Gebruik de lezing uit de Schrift als een spiegel, verbeter het kwade, bewaar het goede en doe het betere. De Schrift is immers een spiegel die het kwade toont en leert dat het verbeterd moet worden.
Make use of Holy Writ as a mirror, by correcting what is ugly, preserving what is beautiful and by making it more beautiful. For Scripture is a mirror, showing us what is ugly and teaching us
De Liefde is niet laks in zaken van de deugd, aangezien zij de waakzaamheid zelf is.
Dit is de manier van doen van vrouwen, om hun kapsel beter te krijgen; dit zou ook de manier van doen van onze ziel moeten zijn om een heiliger vuur in zich te krijgen. De vrouwen bekijken zich in de spiegel om de mannen te behagen, en wij moeten om aan Gods verwachtingen te voldoen ons in de liefde spiegelen.


Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:


Back to top ↑

Iconclass

Sacred love is holding up the Gospel as a mirror to the human soul; a lady is looking in a mirror in the background