← Content: PreviousContent: Next →

Ex amore adoptio [3]


v161503pict

Back to top ↑
EX AMORE ADOPTIO.translationtranslation
I. Ioan.3
Videte qualem charitatem dedit nobis Pater, ut fi-
lij Dei nominemur & simus?translationtranslation[Bible, 1 John 3:1]

Gregor. in moral.
Quid hac potestate altius, quid hac altitudine sub-
limius dici potest? in qua potestate quisque creatus ef-
ficitur filius creatoris.translationtranslation

August. in Psalm
Quomodo nos amasti, Pater bone, cuius filius v-
nicus, quem pro nobis tradidisti, fecit tibi nos de ser-
uis filios, de te nascendo, nobis seruiendo.translationtranslation[Augustinus, Confessiones, bk/ch/sect/plv/plp. 10/43/69/32/808]

Sol y hombre enjendran hombre,
Y la diuina afiçion
Enjendra por adopçion. translation

Door liefde alleen, en anders niet
Van Godt de ziele wert ontfanghen,
Voor echte kint, wanneer sy vliet
Tot Christum vierich met verlanghen.
Die hem bekent op d’aerd’, en tracht
Naer wil sijns vaders te volherden,
Met hem vereenicht wert, en macht
Vercrijcht daer deur Godts kint te werden.

c’Est par cest Amour que les hommes
Sont esleuez de ce bas lieu,
c’Est par cest Amour que nous sommes
Enfans legitimez de Dieu:
Car l’Ame qui garde en la vie
De son Pere la volonté;
Doibt au Pere es cieux estre vnie
(Comme fille) en eternité. translation


Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Als kinderen uit liefde aangenomen.
Adoption out of love
Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het ook.
Don't you see what kind of grace the Father gave to us, that we are called sons of God and that we in fact are?
Wat kan men noemen dat hoger is dan deze macht, verhevener dan deze hoogheid? In deze macht wordt ieder schepsel een zoon van de Schepper.
What can be said to be higher than this power, what can be said to be more sublime than this highness? Everyone who is created in that power is made a son of the Creator.
Wat heb Gij ons liefgehad, goede Vader, wiens enige Zoon die U voor ons hebt overgeleverd, ten overstaan van U ons van slaven tot zonen heeft gemaakt, Hij, uit U geboren en ons dienend1.
Just as you have loved us, Good Father, whose only son, whom you handed over for our sake, made us to You from slaves into sons, through being born from you, and by serving us.
De zon en de mens brengen een mens voort en Gods liefde neemt hem als kind aan.
Door deze Liefde worden de mensen van hun lage plaats verheven, door deze Liefde worden wij wettige kinderen van God. Want de Ziel die in het leven de wil van zijn Vader in het oog houdt, moet wel als een zoon met de Vader voor eeuwig in de hemel verenigd worden.


Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:


Back to top ↑

Iconclass

With open arms Christ approaches the human soul who kneels in front of him while sacred love puts his hands on her shoulders