← Content: Previous

Plenitudo legis est [60]


v161560pict

Back to top ↑
Rom.13
PLENITVDO LEGIS EST.translationtranslation[Bible, Romans 13:10]
I. Tim. I.
Finis autem præcepti est charitas, de corde puro, &
conscientia bona, & fide non ficta.translationtranslation[Bible, 1 Timothy 1:5]

August. de laude cha-
ritat.
Quod latet & quod patet in diuinis sermonibus,
tenet, qui charitatem seruat in moribus.translationtranslation[Augustinus, Sermones, l1/l2/plv/plp. 350/2/39/1534]

Idem.
Finis præcepti est Charitas. Quo perficiuntur præ-
cepta, non quo consumuntur. finitur cibus, vt non sit;-
finitur tunica quæ texebatur vt perfecta sit. non sic er-
go finis præcepti dixit, quo quasi pereant præcepta, sed
quo perficiantur; & consummentur, non consumantur.translationtranslation[Augustinus, Enarrrationes, l1/l2/l3/plv/plp. 31/2/5/36/261]

Si Dios es el mismo Amor,
Quien ama mas a este Rey,
Cumple mejor con su ley. translation

De liefd’ is t’eynde vande wet,
En oock de volheyt der schrifturen,
Een ware ziel met goet opset
Sal blijuen inde liefde dueren:
Van liefde gheeft ghetuyghenis
t’Ghelooue met de goede wercken,
Oft onse liefde godlijck is,
Is hier alleen aen te bemercken.

Au dernier, cét Amour (mon ame)
Est le but & fin de la loy,
Car celuy qui purement ayme,
Comprend Dieu & ses lois en soy,
Reste de l’aymer & le suiure
Avec entiere affection,
Laquelle commença ce liure,
Et en est la conclusion. translation


Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Ze is de vervulling van de wet.
Love is the fulfilment of the law
En het doel van de vermaning is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof.
The end of the command is love, from a pure heart, and from a good conscience, and from sincere faith.
Hij die in wat hij doet de liefde bewaart, houdt vast aan wat in de Schriften verborgen en openbaar is.
He who preserves love in his way of life has caught the meaning of what is hidden and what is patent in God's words.
Het doel van de vermaning is Liefde. Daardoor wordt de wet vervuld, niet opgeheven. Voedsel wordt gemaakt om te worden gegeten, een geweven mantel wordt gemaakt om voltooid te zijn. Dus Hij sprak niet over het doel van de vermaning opdat zij als het ware opgeheven zou worden, maar voltooid, en vervuld, niet verhuld.
'The end of the command is love', that is, through which commands are fulfilled, not through which they are used up. Food finishes, so that there is no more. A dress is finished, that is woven in such a way that it is perfect. He did not mean, therefore, 'the end of the command' in the sense that commands as it were perish thereby, but through which they are perfected, and are consummated, not consumed
Als God de Liefde zelf is, dan gehoorzaamt wie deze Koning het meest liefheeft, het best zijn wet.
Mijn ziel, ten slotte is de Liefde het doel en oogmerk van de wet, want wie zuiver liefheeft, heeft God en zijn wetten in zich. Dan blijft dus over Hem lief te hebben en te volgen met heel uw liefde, waarmee dit boek begon en eindigt.


Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:


Back to top ↑

Iconclass

At the finish the human soul and sacred love are seated, resting their arm on the bible