← Content: PreviousContent: Next →

Omnia eo unde [34]


v161534pict

Back to top ↑
OMNIA EO VNDE.translationtranslation
Eccles.I
Ad locum vnde exeunt flumina reuertuntur, vt ite-
rum fluant.translationtranslation[Bible, Ecclesiastes 1:7]

Bernard.in cant.serm. 20
Magna res Amor est, si ad suum recurrat princi-
pium, si suæ origini reddatur, si refusus suo fonti sem-
per ex eo sumat, vnde iugiter fluat.translationtranslation[Bernard, Sermones, ch/sect/plv/plp/plc. 83/4/183/1183/B]

Idem serm. I. in cap. ieiunij.
Gratiarum cessat discursus, vbi recursus non fue-
rit. Nec modò nil augetur ingrato, sed & quod accipit,
vertitur ei in perniciem. Fidelis autem in modico cen-
setur dignus munere ampliori.translationtranslation[Bernard, Sermones, ch/sect/plv/plp/plc. 1/4/183/170/A]

Lactant. li. 4. divin.instit.cap.3
Diuinitas quæ incredibili beneficio genus huma-
num sustentat, vult gratiam sibi referri, & honorem
dari.translationtranslation[Lactantius, Divinae institutiones, bk/ch/plv/plp/plc. 4/3/6/453/B]

Come el rio buelbe al mar,
A de boluer nuestro amor
Al golfo de su criador. translation

Als ’smenschen ziele men siet gaen
En keeren tot haer oorspronck weder,
Dan sietmen t’gheen sy heeft ontfaen
Weercomen grooter, ende breder:
Godts ghifte van veel deuchden goet
Moet sijn fonteyn van liefde ons gheuen.
Daer men die weer in storten moet,
Soo blijuen wy in liefde leuen.

Ainsi que toutes les fontaines
Aux sources rameinent leur eau,
A ceste fin que tousiours pleines
Elles façent vn cours nouueau:
Ainsi ce portraict nous enseigne,
Que souuent l’eau de noz amours
Doibt r’approcher son origine,
Pour pouuoir accroistre son cours. translation


Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Alles keert terug naar zijn oorsprong.
Everything goes to where it is from.
De rivieren stromen terug naar de plaats waar ze zijn ontstaan, om weer te stromen.
Rivers return to the place from where they come, only to flow forth again.
De liefde is iets groots, als ze naar haar begin terugkeert, als ze aan haar oorsprong wordt teruggegeven, als ze teruggegoten in haar bron daaruit altijd water put om zonder einde te stromen.
Love is a great thing, if it runs back to its beginnings, if it is returned to its own source, if, once it has been poured back into its own source, it always takes something from where it can flow out continually.
De verspreiding van genadegaven stopt wanneer er geen wederkerigheid is. De ondankbare krijgt er niet alleen niets bij, maar ook verandert dat wat hij krijgt in zijn ondergang. De gelovige wordt echter in gematigdheid een groter geschenk waardig geacht.
The dispensing of charity ceases when there has been no return. Not only does it not increase for the ungrateful, but also what he receives turns into his own perdition, whereas the faithful is with due measure deemed worthy of a grander reward
De godheid die het menselijk geslacht met ongelooflijke weldaad onderhoudt, wil dat Hem dank wordt gebracht en eer wordt gegeven.
The godhead who with an incredible beneficence sustains mankind wants gratitude in return, and honour.
Zoals een rivier terugstroomt naar de zee, zo moet onze liefde terugstromen naar de oceaan van haar schepper.
Zoals alle bronnen hun water terugvoeren naar hun oorsprong om altijd weer gevuld een nieuwe loop te kunnen voltooien, zo leert ons dit beeld dat het water van onze liefde vaak terug moet keren naar zijn oorsprong om zijn loop te kunnen laten toenemen.


Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:


Back to top ↑

Iconclass

Sacred love and the human soul are pouring the attributes of virtues in a fountain: bridle, pair of scales, column, mirror and lily