author Luyken, Jan
editor Reitsma, F.
main title Jezus en de ziel
short title Luyken, Jezus en de ziel
place Amsterdam
publisher Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur
date s.a.
contents
  • De Ziel smeekt [...] 11 (embl)
  • De Ziel, rustende [...], waakt [...] 14 (embl)
  • De Ziele begeert Christus [...] 20 (embl)
  • De Ziele spreekt van de loutere vereeniging [...] 29 (embl)
  • De Ziele tegen de Wereld 30 (embl)
  • De Ziele heeft haar herte met Jezus verzegeld 37 (embl)
  • De Ziele stelt haar betrouwen [...] 38 (embl)
  • De Ziele in verlangen om ontbonden en met Christus te zijn 39 (embl)


References to this book in the EPU editions, grouped by book: