← Content: PreviousContent: Next →

Sitim extinguit [39]


v161539pict

Back to top ↑
SITIM EXTINGVIT.translationtranslation
August.& habetur de Poenit dist. 2.cap. cha-
ritas.
Amor est aqua de qua Dominus in Euangelio ait;
Qui biberit ex hac aqua quam ego dabo ei, non sitiet
in aeternum.translationtranslation[Gratianus, Decretum, l1/l2/l3/l4/l5/plv/plp/plc. 2/33/3/2/14/187/1569/A]

Psal. 41.
Quemadmodum desiderat ceruus ad fontes aqua-
rum, ita desiderat anima mea ad Deum fontem viuum.translationtranslation[Bible, Psalms 42:2]

August.su-
per Ps. 46.
Deus tuus totum tibi erit: manducabis eum, ne esu-
rias; bibes eum, ne sitias.translationtranslation[Augustinus, Enarrrationes, l1/l2/l3/plv/plp. 36/1/12/36/363]

Idem in ep. Ioan.cap.7.
Si1 non vultis in eremo siti mori, bibite charitatem.
Fons enim est quem Deus voluit ponere, ne deficias.translationtranslation[Augustinus, In Epistolam Ioannis, ch/sect/plv/plp. 7/1/35/2029]

Es agua qualquier Amor,
Mas del diuino beued,
Que es el que mata la sed. translation

Godts liefd’ is t’ water daer van seyt,
Den sone Godts, Die ick sal gheuen
Dit water, inder eewicheyt
Niet dorsten sal, maer eewich leuen:
Godts liefden put sal nimmermeer
Zijn wtgheput, dus wilt doch trachten
Te drincken van dit water seer,
Eer dat ghy meucht van dorst versmachten.

Amour est cest eau, de la quelle
Christ en l’euangile a dicté,
Que celuy-la qui boiroit d’elle
n’Auroit soif en eternité.
Courons doncq (ô Ame zeleuse)
A ce puis salutaire & sainct,
Puis que sa boisson amoureuse
Toute ardeur de la chair estaint. translation


Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Zij lest de dorst.
Love quenches thirst
De liefde is het water waarvan de Heer in het evangelie zegt: [Joh. 4:14] Wie gedronken heeft van het water dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid.
Love is the water of which the Lord speaks in the Gospel: who will drink from the water I will give to him shall not be thirsty ever again.
Gelijk een hert dat naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar God, de levende bron.
Just as the deer longs for springs of water, so my soul longs for God, my well of life.
Uw God zal voor u alles zijn: u zult Hem eten dat u geen honger hebt, drinken dat u geen dorst hebt.
Your God will be all to you: you will eat Him so as not to be hungry; you will drink Him so as not to be thirsty.
Als u niet in de woestijn van dorst wilt omkomen, drink dan de liefde. Zij is immers de bron die God wil slaan om te voorkomen dat u sterft.
If you do not wish to die of thirst in the desert, drink of love, for it is the well God wished to set up for you, lest you grow weak.
Elke liefde is water, maar drink van de goddelijke liefde die de dorst lest.
Dit water is Liefde, waarvan Christus in het evangelie heeft gezegd dat wie daarvan drinkt, geen dorst zal krijgen in eeuwigheid. IJverige ziel, laten we haastig naar deze heilzame en heilige put gaan, om zijn liefdevolle drank iedere hartstocht van het vlees te laten doven.

Back to top ↑

Literature

  1. Knipping relates this scene to Jesus and the Samaritan woman (Joh. 4:9): Knipping, Iconography of the Counter Reformation, pp. 204-205
  2. Sebastián, Visión emblemática del amor divino, p. 13

Back to top ↑

Sources and parallelsBack to top ↑

Iconclass

The human soul is holding a bucket of water taken from the well that sacred love is leaning against


Back to top ↑

Notes

1
The same quotation is used in Virtutum fons est et scaturigo [57]