← Content: PreviousContent: Next →

Constans est [35]


v161535pict

Back to top ↑
CONSTANS EST.translationtranslation
August. de catechiz. rudibus.
Constans & perfectus debet esse Amor noster, vt si
necesse fuerit, amore illius moriamur, qui amore no-
stri placidè ac benignè mori dignatus est.translationtranslation

Cant. 8.Greg.hom. 11.
Fortis vt mors dilectio, quia sicut mors corpus in-
terimit, sic ab amore rerum temporalium æternæ vitæ
charitas occidit: nam quem perfectè absorbuerit, ad
terrena velut insensibilem reddit; neque sanctus quis-
piam mori pro Domino potuisset in corpore, si prius à
terrenis desiderijs mortuus non fuisset in mente.translationtranslation[Bible, Song of Solomon 8:6]
[Gregorius, Homiliae, bk/ch/sectb-secte/plv/plp/plc. 1/11/2-3/76/1115/D]

Leo.
Flammis externis superari charitatis Christi flam-
ma non potest, segnior est ignis qui foris vrit, quàm qui
intus accendit.translationtranslation[Leo, Sermones, l1/l2/plv/plp/plc. 85/4/54/437/A]

Senec.in epist.
Si cruci affigatur, si flammis tradatur, semper amat
qui verè amans est.translationtranslation

El Amor que hasta la muerte
No conserua su vigor,
No se quente por Amor. translation

Ons liefde moet volcomen zijn,
Volstandich, vast, in als ghestadich,
Dat waert van nood’ te lijden pijn,
Ia oock de doot seer onghenadich,
Wy niet en moeten vlieden, maer
Om sijne liefde lijden garen,
Die ons verlost heeft alle gaer,
Wanneer wy gansch verloren waren.

Le feu, le fer, & la souffrance,
Du martire plus rigoureux,
Fleschiront tous à la constance,
Dont cet Amour nourrit mes vœux:
Car si nous pensons au supplice
Que jadis Dieu souffrit pour nous,
Il n’y a tourment qui ne puisse
Nous sembler aggreable & doux. translation


Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Ze is standvastig.
Love is steadfast
Onze Liefde moet standvastig en volmaakt zijn, dat we als dat nodig is uit liefde voor Hem sterven, die uit liefde voor ons Zich verwaardigd heeft kalm en lieflijk te sterven.
Our love has to be so steadfast and perfect, that if it may be necessary we may die out of love for Him, who out of love for us deigned to die, calmly, for our benefit.
Sterk als de dood is de liefde. De liefde is sterk als de dood, want zoals de dood het lichaam wegneemt, sterft de liefde voor het eeuwige leven door de begeerte naar tijdelijke goederen. Wie ze volkomen heeft doortrokken, maakt ze als het ware ongevoelig voor het aardse en een heilige/gelovige had niet voor de Heer in het lichaam kunnen sterven, als hij niet eerst door aardse verlangens was gestorven in de geest.
Love is strong as death because, just as death takes away the body, the love of eternal life dies through the love for temporal matters. For whom she has absorbed totally she makes as it were insensate to earthly matters. And no saint would have been able to die in the body for the Lord, if he had not been dead in the mind first to earthly desires.
Het vuur van Christus' liefde kan niet worden overtroffen door vuur van buitenaf; vuur dat buiten brandt, is zwakker dan dat binnen oplaait.
It is not possible to overpower the love of Christ by external flames: the flame that burns outside is feebler than the one that sets fire within.
Al wordt hij aan het kruis genageld, al wordt hij aan de vlammen prijsgegeven, wie waarlijk liefheeft, heeft altijd lief.
Even if he is crucified, even if he is given over to the flames, he who truly is a lover loves always.
De Liefde die haar kracht niet tot de dood bewaart, mag zich geen Liefde wanen.
Het felste vuur, het hardste ijzer en het hevigste lijden zullen allen tot de standvastigheid buigen [brengen] waarmee deze Liefde mijn wensen voedt. Want als wij denken aan de straf die God eens voor ons heeft geleden, dan is er geen kwelling die ons niet heerlijk en aangenaam lijkt.


Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:


Back to top ↑

Iconclass

Sacred love is helping the suffering human soul while a soldier is stirring up the fire of the stake
 • God's perfections [11A23] Search for this Iconclass notation
 • 'Martirio' (Ripa) [11Q140] Search for this Iconclass notation
 • fire (one of the four elements) [21C] Search for this Iconclass notation
 • radiance emanating from persons or things [22C31] Search for this Iconclass notation
 • prospect of city, town panorama, silhouette of city [25I12] Search for this Iconclass notation
 • gripping someone by the hand or the wrist; clasped hands [31A2543] Search for this Iconclass notation
 • violent death by burning at the stake; pyre - EE - death not certain; wounded person [31EE23121] Search for this Iconclass notation
 • instruments of torture, execution or punishment (with NAME) [44G321(IRON-STICK)] Search for this Iconclass notation
 • instruments of torture, execution or punishment (with NAME) [44G321(KNIFE)] Search for this Iconclass notation
 • instruments of torture, execution or punishment: stake [44G321(STAKE)] Search for this Iconclass notation
 • armour [45C22] Search for this Iconclass notation
 • quiver [45C23] Search for this Iconclass notation
 • agricultural implements: pitchfork [47I15(PITCHFORK)] Search for this Iconclass notation
 • Constancy, Tenacity; 'Costanza', 'Tenacité' (Ripa) (+ abstract concept represented by female figure) [53A21(+11)] Search for this Iconclass notation
 • Constancy, Tenacity; 'Costanza', 'Tenacité' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [53A21(+4)] Search for this Iconclass notation
 • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ clothed with wings) [56F2(+1331)] Search for this Iconclass notation
 • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [56F2(+4)] Search for this Iconclass notation
 • proverbs, sayings, etc. (with TEXT) [86(CONSTANS EST)] Search for this Iconclass notation