← Content: PreviousContent: Next →

Par pari [56]


v161556pict

Back to top ↑
PAR PARI.translationtranslation
Bernard.
Deus se tibi, tu te Deo.translationtranslation

August. de catechiz. rudib.
Ama amorem illius qui amore tui descendit in vte-
rum Virginis, & ibi amorem suum amori tuo copula-
uit, humiliando se, sublimando te, coniungendo lumen
suæ æternitatis limo tuæ mortalitatis.translationtranslation

Emissen. homil. 1.de symbol.
Intellige illius esse totum, cuius cælo tegeris, cuius
terræ gremio contineris, &c. qui post tanta seipsum
tibi dedit.translationtranslation

Bernard.in Cant.
Dilectus meus mihi, & ego illi; ille intendit meæ li-
berationi, ego illius honori; ille saluti meæ, ego illius
voluntati: ille mihi & non alteri, quia vna sum columba
eius, ego illi & non alteri, nec enim audio vocem alie-
norum.translationtranslation[Bernard, Sermones, ch/sect/plv/plp/plc. 68/3/183/1109/D]

Pues que Dios se da a ti,
Da te tu tambien a Dios,
Y pagareis os los dos. translation

Hebt lief die hier int aertsche dal
Ghecomen is om uwen t’willen,
En heeft voldaen voor Adams val,
En Godts gramschap connen stillen:
In t’lichaem van een Maghet reyn
Met ons sijn liefd’ hy heeft ghebonden,
Wy werden groot, en hy wert cleyn,
Wie sal de liefde Godts doorgronden?

Aimons celui qui voulut naistre
Tant seulement pour nous cherir,
Aimons qui dans ce val terrestre
(Pour nous aymer) voulut mourir.
Aimons, aimons, donc par echange,
Celui qui pour nous tant voulut,
Et embrassons tous sa louange,
Comme luy faict nostre salut. translation


Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Gelijkwaardigen.
Like to like
God gaf zich voor u, geeft u zich aan God.
God [gave] himself to you, [give] you yourself to God.
Heb de liefde lief van Hem die uit liefde voor ons neerdaalde in de schoot van de maagd en daar zijn liefde verenigend met die van u, zichzelf vernederend, u verhogend en het licht van zijn eeuwigheid verbindend met het slijk van uw sterfelijkheid.
Love the love of Him, who out of love for you descended into the Virgin's womb, and there coupled His love to yours by humiliating Himself, by elevating you, by connecting the light of His eternity to the mire of your mortality.
Zie in dat het al van Hem is, door wiens hemel u bedekt wordt, in de schoot van wiens aarde u wordt omvat, enzovoorts, en die, na zoveel, zichzelf voor u heeft gegeven.
You have to understand that the universe is His, by Whose heaven you are covered, in the bosom of Whose earth you are contained [...], who after so much gave Himself to you.
Mijn geliefde is van mij en ik ben van hem (Hooglied 2:16); hij is gericht op mijn bevrijding, ik op zijn eer; hij op mijn heil, ik op zijn wil; hij hoort bij mij en niet bij een ander, omdat ik zijn enige duif ben; ik hoor bij hem en niet bij een ander; ik hoor immers de stem van anderen niet.
My love is beloved unto me, and I am to him. He has my liberation in view, I his honour; he my salvation, I his will. He is for me, and not for another, because I am his one and only dove, for I do not even hear the voice of others.
Welnu, omdat God zich aan u geeft, moet u zich aan God geven dan zullen jullie elkaar belonen.


Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:


Back to top ↑

Iconclass

The human soul is clinging to sacred love; in the background the Annuncation to the Virgin: Mary is visited by the angel Gabriel