← Content: PreviousContent: Next →

Crescit in immensum [17]


v161517pict

Back to top ↑
CRESCIT IN IMMENSVM.translationtranslation
[No source given]
Quædam corpora lumen solis receptum, suo ful-
gore vicissim augent atque illustrant; ita anima Amo-
re Dei accensa, suis operibus vicissim ipsius honorem
ostendit atque commendat.translation

August.li.I de morib.ecclesiæ
Non diligis proximum tuum tanquam teipsum, si
non ad id bonum quò ipse tendis, adducis.translationtranslation[Augustinus, De moribus ecclesiae, bk/ch/sect/plv/plp. 1/26/49/32/1332]

Theodoret.
Qui Deum verè amat, profecto curabit vt com-
plures secum efficiat eiusdem amatores.translationtranslation

[No source given]
Si1 placent a-
nimæ, in Deo amentur; & rape ad eum tecum quas
potes & dic eis, Hunc amemus, hunc amemus.translationtranslation[Augustinus, Confessiones, bk/ch/sect/plv/plp. 4/12/18/32/700]

Pica tanto el sol de Amor,
Que de lo que reuerbera
Haçe que al proximo quiera. translationtranslation

Veel dinghen sijn soo schoon en klaer
Dat sy de straelen seer vermeeren
Die t’licht der sonnen schijnt op haer,
Soo een brantspieghel ons kan leeren:
Als suyuer is ons ziel, en hert,
En dat Godts liefd’ op ons comt dalen,
Sijn licht alsoo vermeerdert wert
Dat veel ontsteken door sijn stralen.

Le miroir accroist la lumiere
Qu’il prend & reçoit du soleil,
Nostre ame en la mesme maniere,
Et par vn effect tout pareil,
Nourrit si sainctement les flammes,
Que luy communique son Dieu;
Qu’elle eschauffe des autres ames,
Et les esprend au mesme feu. translation


Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Ze groeit tot grote hoogte.
Love grows immeasurably
Als sommige lichamen het licht van de zon hebben ontvangen, geven ze zelf weer een grotere glans af en lichten op; zo betoont de ziel als zij door de Liefde van God is ontstoken, eer aan Zijn werken en prijst die.
U hebt uw naaste niet lief als uzelf, als u hem niet naar het goede leidt waar u zelf naar streeft.
Some bodies increase the sunlight they have received by their own lustre in their turn, and illuminate. So, the soul set alight by God's love in its turn shows its own worthiness by its own works and commends them.
Wie God waarlijk liefheeft, zal er zeker voor zorgen dat velen met hem God liefhebben.
You do not love your neighbour as yourself, if you do not lead him towars that good to which you yerself aspire.
Zijn het zielen die u behagen, laat ze dan bemind worden in God [...] en trek naar Hem toe alle zielen mee die ge mee kunt trekken en zeg tot hen: Hem moeten wij liefhebben, Hem moeten wij liefhebben2.
Who truly loves God will surely see to it that together with himself he makes several more into lovers of God.
De zon van de Liefde steekt zo fel dat wie hem weerkaatst zijn naaste gaat liefhebben.
If souls please you, let they be loved in God, and take as amny as you can to Him and say to them: 'let us love Him, let us love Him'.
De spiegel vergroot het licht uit dat hij van de zon opneemt en ontvangt; op dezelfde manier en met een volkomen overeenkomstige uitwerking voedt onze ziel zo gelovig de vlammen die haar God haar geeft, dat ze andere zielen warmte geeft en ze met hetzelfde vuur hartstochtelijk liefheeft.


Back to top ↑

Sources and parallelsBack to top ↑

Iconclass

Reflecting the sunlight with the help of a mirror the human soul creates a fire which sacred love points at


Back to top ↑

Notes

1
This quote continues the quotation in .
2
Cmp. Augustinus, Belijdenissen, p. 116.