← Content: PreviousContent: Next →

Verus amor nullum novit habere modum [44]


v161544pict

Back to top ↑
VERVS AMOR NVLLVM NOVIT HABERE MODVM.translationtranslation
Ambros.
Ignorat siquidem Amor iudicium, & ratione mul-
toties caret: nescit modum, nec aliud cogitare quàm
quod amat potest. Non accipit de impossibilitate sola-
tium, nec ex difficultate remedium, nec consilio tem-
peratur, nec pudore frenatur, nec ratione subiicitur.translationtranslation[Hieronymus, Epistolae, epist/sect/plv/plp/plc. 9/13/30/141?/B]
[Bernard, Sermones, ch/sect/plv/plp/plc. 9/2/183/815/C]

Bernard.
in epist.
Charitati nullus modus aut finis præscribitur; mo-
dus enim diligendi Deum, est ipsum diligere sine
modo.translationtranslation[Bernard, Sermones, epist/sect/plv/plp/plc. 96/5/183/723/A]

Tho. Kem. li.3.de imi-
tat.Christi cap.5.
Amor modum semper nescit, sed super omnem
modum feruescit.translationtranslation[Kempis, De imitatione Christi, bk/ch. 3/5]

No tiene limite Amor,
Que siempre lo enprende todo,
Sin reparar en el modo. translation

De Son, de Maen, en sterren claer,
Elck heeft sijn wet en seker palen,
Daer in sy moeten gaen, en daer
Sy buyten niet en moeten dwalen:
Een ziel verlieft gheen maet en heeft,
Verstoot al t’geen dat haer wilt krencken,
Geen wet haer vlucht bedwingt, maer sweeft
Veel hoogher dan men kan bedencken.

Toute chose, & le soleil mesme,
A il pas de borne arresté?
Mais quant à ceste amoureuse ame,
Elle n’a rien de limité:
Son vol a rompu la mesure,
Et passant des cieux la haulteur
Ne cesse, que la creature
Ne soit reioinct au createur. translation


Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Ware liefde houdt geen maat.
True love does not know how to keep measure
Aangezien de liefde geen bezonnen oordeel heeft en zo vaak de rede mist, kent ze geen maat en kan aan niets anders denken dan aan wat ze liefheeft. Ze aanvaardt geen hulp uit onmogelijkheden, geen redding uit moeilijkheden, ze wordt niet gematigd door verstandelijke overwegingen, niet getemperd door schaamtegevoel en is niet onderworpen aan de rede.
Because love knows not how to judge, it is also often unreasonable. It knows of no measure, and cannot think of anything but the object of its love. It does not draw comfort from its impossibility, it finds no remedy in recognising how difficult it is to sustain, nor is it governed by prudence, nor does it subject itself to reason.
De liefde wordt geen maat of einde voorgeschreven; de maat om God lief te hebben is immers Hem mateloos te beminnen.
There is no prescription or limit for love. The measure of loving God is indeed to love without measure.
De liefde kent vaak geen maat, maar brandt van vuur boven alle maat.
Kempis, Navolging van Christus, p. 68
Love never knows of measure, but always comes to boil beyond any measure.
Liefde kent geen grenzen, zodat ze altijd alles onderneemt zonder maat te houden.
Is niet alles, zelfs de zon, begrensd? Maar wat betreft de liefhebbende ziel: zij kent geen enkele beperking, haar vlucht kent geen begrenzing en als ze de hoogten van de hemel voorbij zweeft, eindigt ze niet totdat het schepsel wordt verenigd met zijn Schepper.
Back to top ↑

Iconclass

While her foot rests on a corn measure, the human soul lays her hand on the shoulder of sacred love who is breaking a ruler
 • God's perfections [11A23] Search for this Iconclass notation
 • radiance emanating from persons or things [22C31] Search for this Iconclass notation
 • sloping street; street with steps or stairs (+ variant) [25I1413(+0)] Search for this Iconclass notation
 • landscape with tower or castle [25I5] Search for this Iconclass notation
 • trampling, treading, stamping on someone or something - AA - female human figure [31AA2726] Search for this Iconclass notation
 • breaking something [31A2746] Search for this Iconclass notation
 • whispering [31B62352] Search for this Iconclass notation
 • the soul during lifetime [31G1] Search for this Iconclass notation
 • hand on shoulder (friends) [33A52] Search for this Iconclass notation
 • archer's weapons: bow [45C15(BOW)] Search for this Iconclass notation
 • cubic measure, measure of capacity [46B341] Search for this Iconclass notation
 • drawing-instruments: ruler [49D511(RULER)] Search for this Iconclass notation
 • measuring-instruments [49D521] Search for this Iconclass notation
 • Totality, the Whole (+ emblematical representation of concept) [51H1(+4)] Search for this Iconclass notation
 • Strength, Power; 'Fortezza', 'Fortezza d'Animo e di corpo', 'Fortezza del corpo congiunta con la generosité dell'animo', 'Fortezza & valore del corpo congiunto con la prudenza & virtù del animo', 'Forza' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [54A7(+4)] Search for this Iconclass notation
 • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ clothed with wings) [56F2(+1331)] Search for this Iconclass notation
 • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [56F2(+4)] Search for this Iconclass notation
 • proverbs, sayings, etc. (with TEXT) [86(VERUS AMOR NULLUM NOVIT HABERE MODUM)] Search for this Iconclass notation