← Content: PreviousContent: Next →

Pietate in parentes potior [18]


v161518pict

Back to top ↑
PIETATE IN PARENTES POTIOR.translationtranslation
Sap.15.
Quo melior cunctis Deus est, eo plus debet amari.translationtranslation[Bible, Wisdom of Solomon 15:17]

Matth.10.
Qui amat patrem aut matrem plusquam me, non
est me dignus.translationtranslation[Bible, Matthew 10:37]

August. in sermonibus.
Amandus est generator, sed præponendus est creator.translationtranslation[Augustinus, Sermones de Scripturis, bk/ch/sect/plv/plp. 100/1/2/38/603]

Basil.Mag.
Deus diligendus est supra parentes, quis non nobis
tribuunt parentes ea quæ Deus, qui nos & parentes
nostros propijs manibus finxit: ergo cuncta bona
quæ erga nos geruntur quotidie, eius beneficijs ad-
scribamus.translationtranslation[Langius, Polyanthea nova, p/col. 72/B]

Hieron.in Matth.
Ob amorem Christi omittenda est sepultura patris,
post cuius amorem nullus relinquitur inhumatus.translationtranslation

Deje el alma padre y madre
Por Dios dulce y amoroso,
Pues es verdadero esposo. translation

Laet ons nae Christum onsen Heer
Ghestaedelijck veel meer verlanghen,
Als na ons ouders, want veel meer
Van hem wy hebben deucht ontfanghen:
Hy heeft ons vande doot beurijt,
Die wy door d’ouders schuldich bleuen,
Sijn Liefde maeckt dat wy altijdt
Met Godt vereenicht eeuwich leuen.

Nous sommes à Dieu redubuables
d’Vn Amour plus zeleux & fort,
Qu’aux parens, par qui miserables
Nous naissons subiectz à la mort;
La ou la sienne nous deliure:
Que s’il voulut pour nous mourir:
Non, nous ne debuons icy viure
Que pour dessus tout le cherir. translation


Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Boven de liefde voor de ouders.
Love is even superior to the piety towards one's parents
Hoe meer God verheven is boven alle anderen, des te meer moeten wij Hem liefhebben.
Inasmuch as God is better than all taken together, to such a greater degree he ought to be loved.
Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is mij niet waardig.
Who loves his father or mother more than Me, is not worthy of Me.
U moet uw vader liefhebben, maar uw Schepper boven hem verkiezen.
The generator is to be loved, but the creator is to be preferred.
We moeten God liefhebben boven onze ouders, omdat onze ouders ons niet geven wat God ons geeft, die ons en onze ouders met eigen handen heeft gevormd; daarom moeten we al het goede wat dagelijks aan ons wordt betoond, aan Zijn weldaden toeschrijven.
We must place our love for God above the love we have for our parents, because they do not impart to us what God does, who formed us and our parents with His own hands. Therefore all the good that befalls us daily we attribute to His beneficence.
Vanwege de liefde voor Christus moet men afzien van de begrafenis van zijn vader; na Zijn liefde blijft geen mens meer onbegraven.
In view of Christ's love, after whose love no one is left unburied, we [would even] have to omit the burial of our
De ziel moet zijn vader en moeder verlaten voor de goede en liefdevolle God, want Hij is de ware echtgenoot.
Wij zijn God een Liefde verschuldigd die ijveriger en sterker is dan die voor onze ouders uit wie wij worden geboren, ongelukkig aan de dood onderworpen waar Zijn dood ons van bevrijdt omdat Hij voor ons wilde sterven. Nee, wij moeten niet hier leven maar dit alles liefhebben ten gunste van hierboven.


Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:


Back to top ↑

Iconclass

Sacred love points at a crucifix, a stork is carrying one of its parents on its back