← Content: PreviousContent: Next →

Amor omnia rectificat [32]


v161532pict

Back to top ↑
AMOR OMNIA RECTIFICAT.translationtranslation
Hieron. in ep. ad Gal.
Mensura operum est Charitas.translationtranslation

August. de doctrin. Christian.
Charitas est actio rectitudinis, oculos semper ha-
bens ad Deum.translationtranslation[Lombardus, In epistolam, ch/plv/plp/plc. 4/192/196/B]
[Augustinus, Epistolae, epist/sect/plv/plp. 48/3/33/189]

Idem.
Sola charitas facta hominum discernit, multa fieri
possunt quæ habent speciem bonam, & non proce-
dunt de radice charitatis: quædam verò videntur aspe -
ra, videntur truculenta, sed fiunt ad disciplinam, di-
ctante charitate.translationtranslation[Augustinus, In Epistolam Ioannis, ch/sect/plv/plp. 7/8/35/2033]

Idem.
Si credis & non amas, non te moues ad opus bo-
num. Et si moues, vt seruus moues, non vt filius, timen-
do pœnam, non amando iustitiam.translationtranslation[Augustinus, Sermones de Scripturis, epist/ch/sect/plv/plp. 53/10/11/38/369]

En la fabrica del alma
Amor es regla y nibel,
Porque no ay labrar sin el. translation

Het werck der liefden is altijdt
Om alles goet en recht te maecken.
t’Oneffen gheenssins hy en lijdt,
Maer soeckt te slissen alle saecken,
By twist hy hem niet noode vint,
Ten besten sal hy altijdt spreken,
Want d’een en d’ander hy bemint,
Verschoont van alle de ghebreken.

Amour est en ceste figure,
(Ah bien veritable pinçeau)
Des bonnes œuures la mesure,
Et de la vertu le niueau,
Il n’y a rien qu’il ne dispose
Selon le droict & la raison,
Il regle & vnit toute chose,
En tous lieux, en toute saison. translation


Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

De liefde maakt alles recht.
Love sets all right.
De maat van de werken is de liefde.
The measure of good works is love.
De liefde is een daad van gerechtigheid, ze heeft de ogen altijd gericht op God.
Love is an action of righteousness, holding its gaze always on God.
Alleen de liefde onderscheidt de daden van mensen, ze kunnen veel doen wat in schijn goed is, maar niet uit de wortel van de liefde voortspruit; sommige dingen lijken wel hard en ruw, maar ze gebeuren om te onderrichten, op last van de liefde.
Only love makes a difference in human deeds: many things can happen that appear to be good, but do not sprout from the root of love. However, some appear to be harsh, to be dour but, insisted on by love, they are done to promote discipline.
Als u gelooft en niet liefhebt, gaat u niet op weg het goede te doen. En als u op weg gaat, doet u dat als een slaaf, niet als een zoon, uit vrees voor straf, niet uit liefde voor gerechtigheid.
If you believe and do not love, you do not move yourself towards a good work. Even if you move, you move as a slave, not as a son, from fear of punishment, not out of love for justice.
In de werkplaats van de ziel is de Liefde lineaal en waterpas, want zonder haar kan er niet worden gewerkt.
In deze prent (ach, een waarachtige schildering) is de Liefde de maat van de goede werken en de waterpas van de deugd; er is niets dat ze niet verschaft volgens de wet en de rede, ze regelt en verenigt alles, op alle plaatsen en in elk seizoen.


Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:


Back to top ↑

Iconclass

The human soul is inspecting the straightness of a board, which is supported by sacred love