← Content: PreviousContent: Next →

Constans est [80]


su1724080pict

Back to top ↑
XXXV.
De Liefde is stantvastigh.

GEen huis staet vaster op een rots,
Het water en den wint ten trots;
Geen pael in 's aertryks hart geslagen
Kan zoo veel wederstants verdragen,
Als ik in 't midden van den gloet
Der vlamme, uit wreetheit aengeboet.
Ja, roer vry met uw vork de kolen,
En wek den brant uit duizent holen
Die 't branthout in zyn buizen sloot,
Gy stookt myn liefde nimmer doot.
Haer vlam blyft uwe vlammen tarten,
Maekt Salamanders van de harten
En houdtze wakker op de been.
Een Godtheit onderschraegt myn lêen.
Of meent gy met uw mes de banden
Te scheiden, die de rechte handen
Vereenen van myn Lief en my;
Gy dwaelt. Geen helsche roof-harpy,
Geen kruis, geen lyden, geen gevaren,
Geen vuur, geene opgezwolle baren
Bewegen myn stantvastigheit.
Al wierd het lyf in d'asch geleit
('t Geen myn Beminde zal verhoeden,
Of duizentvoudt hier na vergoeden)
Ik wist, door zynen onderstant,
Van geen bezwyken in den brant.


Constans est.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:


  Back to top ↑

  Iconclass

  Sacred love is helping the suffering human soul while a soldier is stirring up the fire of the stake
  • God's perfections [11A23] Search for this Iconclass notation
  • 'Martirio' (Ripa) [11Q140] Search for this Iconclass notation
  • fire (one of the four elements) [21C] Search for this Iconclass notation
  • radiance emanating from persons or things [22C31] Search for this Iconclass notation
  • prospect of city, town panorama, silhouette of city [25I12] Search for this Iconclass notation
  • gripping someone by the hand or the wrist; clasped hands [31A2543] Search for this Iconclass notation
  • violent death by burning at the stake; pyre - EE - death not certain; wounded person [31EE23121] Search for this Iconclass notation
  • instruments of torture, execution or punishment (with NAME) [44G321(IRON-STICK)] Search for this Iconclass notation
  • instruments of torture, execution or punishment (with NAME) [44G321(KNIFE)] Search for this Iconclass notation
  • instruments of torture, execution or punishment: stake [44G321(STAKE)] Search for this Iconclass notation
  • armour [45C22] Search for this Iconclass notation
  • quiver [45C23] Search for this Iconclass notation
  • agricultural implements: pitchfork [47I15(PITCHFORK)] Search for this Iconclass notation
  • Constancy, Tenacity; 'Costanza', 'Tenacité' (Ripa) (+ abstract concept represented by female figure) [53A21(+11)] Search for this Iconclass notation
  • Constancy, Tenacity; 'Costanza', 'Tenacité' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [53A21(+4)] Search for this Iconclass notation
  • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ clothed with wings) [56F2(+1331)] Search for this Iconclass notation
  • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [56F2(+4)] Search for this Iconclass notation
  • proverbs, sayings, etc. (with TEXT) [86(CONSTANS EST)] Search for this Iconclass notation

  Back to top ↑

  Comments

  commentary