← Content: PreviousContent: Next →

Crescit spirantibus auris [90]


su1724090pict

Back to top ↑
XLV.
Zy wakkert op door hemelwint.

GOdts Geest, een wint van Godt gedreven,
Zal kracht aen myne liefde geven.
Al blies de wint van tegenspoet,
De vlam mocht stoppelen verteren
Van ydelheit, maer kon niet deren
Het gout van 't Godgewydt gemoet.
Dat kan de vlam zoo wel verdragen
Als d'allerfelste hamerslagen:
Zelfs wordt het door het vuur geproeft;
Het blinkt veel schooner dan te voren
En wordt van Jezus uitgekoren
Als 't geene zuivring meer behoeft.
Die zuivring moet my 't vuur verwerven,
Dat onder d'assche zou versterven
En laten my d'onzuiverheit,
Blies Godt geen winden uit den hoogen
En stichtte door zyn Alvermogen
Een vlam die 't al in kolen leit.
Gewenschte winden blyft maer waeien;
Gy zult den Hoogsten wierook zwaeien
Wiens geur zyn vriendlyk hart verquikk'.
Ik zal my by de kolen warmen
En Hy zich over my erbarmen.
O welgezaligt oogenblik!


Crescit spirantibus auris.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:


  Back to top ↑

  Iconclass

  The human soul and sacred love are warming their hands at a fire that is kindled by the winds
  • God's perfections [11A23] Search for this Iconclass notation
  • cherubs, i.e. children's heads with wings [11G1911] Search for this Iconclass notation
  • fire (one of the four elements) [21C] Search for this Iconclass notation
  • radiance emanating from persons or things [22C31] Search for this Iconclass notation
  • winds [26C] Search for this Iconclass notation
  • west wind, 'Favonius', 'Zephirus' (one of eight directions) [26C127] Search for this Iconclass notation
  • cheeks rounded [31B6241] Search for this Iconclass notation
  • the soul during lifetime [31G1] Search for this Iconclass notation
  • camp-fire; watch-fire [41B16] Search for this Iconclass notation
  • warming oneself at a fire (or hearth, stove, fire-pan, brazier) (+ variant) [41B211(+0)] Search for this Iconclass notation
  • archer's weapons: bow [45C15(BOW)] Search for this Iconclass notation
  • quiver [45C23] Search for this Iconclass notation
  • Growth (+ emblematical representation of concept) [51H5(+4)] Search for this Iconclass notation
  • Strength, Power; 'Fortezza', 'Fortezza d'Animo e di corpo', 'Fortezza del corpo congiunta con la generosité dell'animo', 'Fortezza & valore del corpo congiunto con la prudenza & virtù del animo', 'Forza' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [54A7(+4)] Search for this Iconclass notation
  • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ clothed with wings) [56F2(+1331)] Search for this Iconclass notation
  • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [56F2(+4)] Search for this Iconclass notation
  • Mercy, Compassion; 'Compassione', 'Misericordia' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [57A75(+4)] Search for this Iconclass notation
  • proverbs, sayings, etc. (with TEXT) [86(CRESCIT SPIRANTIBUS AURIS)] Search for this Iconclass notation

  Back to top ↑

  Comments

  commentary