← Content: PreviousContent: Next →

Superbiam odit [98]


su1724098pict

Back to top ↑
LIII.
Zy haet den Hoogmoedt.

KOom aen, myn Lief, met alle kracht,
Zoo veel de krachten kunnen dragen,
Dit trotsche dier met geesselslagen
Gezweept en onder dwang gebracht.
Geen arbeit moet ons hier vervelen,
Myne uitverkorene, myn Bruit;
Men trapp' dien staert zyne oogen uit,
Dan zullen wy de wieken deelen
En plukken dien verheven kam.
Ik haet dat ondier, op 't herdenken
Hoe 't eens de zaligheit kon krenken
Van Englen, daer 't zyn oorsprong nam.
Het werdt ten afgront neergestooten;
Nu zweeft het over 't aerdryk heen,
En schendt my zelf in myne leen.
Koom help my, help my, onverdroten.
Ik sta U met myn hulpe by:
'k Beloof 't U, 'k zal U nooit verlaten;
Blyft Gy dit ongedierte haten,
Ik wyke nooit van uwe zy.
't Gaet wel. Wy zullen 't overwinnen.
De Hoogmoedt is 't vergif der zinnen.


Superbiam odit.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:


  Back to top ↑

  Iconclass

  The human soul and sacred lashing forth at a peacock with bow and whip, while they step on the bird's tail
  • God's perfections [11A23] Search for this Iconclass notation
  • Pride; 'Superbia' (Ripa) ~ personification of one of the Seven Deadly Sins (+ angel(s)) [11N31:5(+3)] Search for this Iconclass notation
  • church (exterior) - QQ - small church, chapel [11QQ712] Search for this Iconclass notation
  • radiance emanating from persons or things [22C31] Search for this Iconclass notation
  • ornamental birds: peacock [25F35(PEACOCK)] Search for this Iconclass notation
  • landscape with tower or castle [25I5] Search for this Iconclass notation
  • trampling, treading, stamping on someone or something [31A2726] Search for this Iconclass notation
  • trampling, treading, stamping on someone or something - AA - female human figure [31AA2726] Search for this Iconclass notation
  • hitting at something [31A2743] Search for this Iconclass notation
  • hitting at something - AA - female human figure [31AA2743] Search for this Iconclass notation
  • the soul during lifetime [31G1] Search for this Iconclass notation
  • weapons for striking a blow (with NAME) [45C12(ROD)] Search for this Iconclass notation
  • archer's weapons: bow [45C15(BOW)] Search for this Iconclass notation
  • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ clothed) [56F2(+133)] Search for this Iconclass notation
  • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [56F2(+4)] Search for this Iconclass notation
  • Hate; 'Odio capitale' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [56FF2(+4)] Search for this Iconclass notation
  • Humility; 'Humilté' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [57A64(+4)] Search for this Iconclass notation
  • Pride, Loftiness; 'Alterezza in persona nata povera civile' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [57AA64(+4)] Search for this Iconclass notation
  • proverbs, sayings, etc. (with TEXT) [86(SUPERBIAM ODIT)] Search for this Iconclass notation

  Back to top ↑

  Comments

  commentary