← Content: PreviousContent: Next →

Dolores inferni circumdederunt me [9]


su1724009pict

Back to top ↑
IX.
Ps. XVIII. 6.
Banden der helle omringden my, strikken des doots
bejegenden my.
The Latin motto has a reference to Psalm 17:6 instead of 18:6.

DE strikken van de helle en van de doot,
Een ysselyk gespook, benaeude noodt
En hartewee, en zielverlegenheit,
Zyn als een net my over 't hooft gespreit.
Waer kan ik heen? of is hier dan geen vlucht?
En helpen nu geen tranen, geen gezucht?
Waer is myn hulp? wie redt me? o wee! o wee!
Scheurt niemant dit moortdadigh net in twee?
Kan 't u van 't harte, o Jezus, dit te zien,
En komt Gy my geen' troost nogh bystant biên?
Verlaet Gy my in dezen wreeden angst?
En heeft nu hel en doot aen my een vangst
Die ik alleen aen u had toegewyt?
Myn Heilant koom, koom haestigh, en benyt
De hel dien beuit: och, red my uit den schoot
En armen van deze onverzoenbre doot.
Help me uit my zelve, op dat ik, vry en vrank,
U eeuwigh diene en uwe liefde dank'.


Psal. 17.
Dolores inferni circumdederunt me, præoc-
cupaverunt me laquei mortis
.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:


  Back to top ↑

  Iconclass

  Like a bird the human soul is caught under a net by Death; in the background monstrous devils, Venus, Cupid and Bacchus running from the fires of hell

  Back to top ↑

  Comments

  commentary