← Content: PreviousContent: Next →

Gebedt


Back to top ↑
Gebedt
HOe brandt myn ziel nu van verlangen
Dat Gy, o Jezus, haer ontfangen
En aen wilt nemen, op berouw
En boete, na geschonde trouw!
O menschevreucht, en Troost, en Rader,
Bevredig my met Uwen Vader,
Op dat Hy ook myn Vader zy!
Gy hebt nu alle heerschappy
Van hemel, hel, en zee, en stroomen.
O Zoon des Vaders, voortgekomen
Van Hem! O eeuwig Godt uit Godt!
Geef my, door uwe min, 't genot
Uws kruisbloets! Reinig alle smetten,
Die uwe min tot my beletten.
O Jezus, Jezus, neem my aen!
Ik wil met U den kruiswegh gaen.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:

  No references to this emblem or page found.

  Back to top ↑

  Iconclass


   Back to top ↑

   Comments

   commentary