← Content: PreviousContent: Next →

Amoris flagellum dulce [73]


su1724073pict

Back to top ↑
XXVIII.
Geesseling uit Liefde is aengenaem.

WIe recht bemint spaert geene roe.
Kastyding komt den kindren toe
Al voelt de Liefde, bang te moe,
De felle wedersmart
Der slagen in haer hart.
Zoo gaet het tusschen U en my,
Myn Bruidegom door wien ik ly,
Uw liefdegeessel maekt my vry,
Plukt onkruids wortel uit
En siert me als uwe Bruit.
Want uwe Goetheit en Beleit
Kastyden niet uit toornigheit,
Nogh straffen zonder onderscheit,
En nimmermeer te vroegh.
'k Was niet volmaekt genoegh.
Kastyding werkt door 't vleesch in 't hart;
Die werking baert een liefde-smart,
Die alle weereltliefde tart.
Och, help me, al valt het bang!
Och, help me, al duurt het lang!
Och, help me, al duurt het lang, dat ik
In deze smarten niet verstikk',
Of morre, of zelfs een oogenblik
Van uwe zyde keer,
En heel myn striemen weer!


Amoris flagellum dulce.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:


  Back to top ↑

  Iconclass

  Sacred love is hitting the human soul with a birch while she is kneeling in front of a crucifix

  Back to top ↑

  Comments

  commentary