← Content: PreviousContent: Next →

Agitatus fortior [88]


su1724088pict

Back to top ↑
XLIII.
Zy krygt kracht door beproeving.

AL komt een onwêer uit den westen
Aenbulderen, en slaet ten lesten
My op den gront en dreigt den doot,
Nogh vreeze ik voor gewelt nogh noodt.
Myn Bruigom blyft zich myns ontfermen
Zyn trouwe handt zal my beschermen.
Wy houden ons aen dezen boom,
Den boom des levens, vry van schroom.
Geen proef maekt my dien stam afhandigh:
Ik blyve in allen noodt volstandigh.
Eer sterve ik wegh eer ik het geef.
De groene lauwer krake en beef
Voor 't vuur, ik weet van geen bezwyken,
Van omzien, waggelen, nogh wyken.
Geen val, door schielyk overval,
Bederft in eens het een en al.
Wie staet zie toe, want niemant staet 'er,
Of eb en vloet, waer Godt is, gaet 'er.
De proef versterkt, de voorspoet zwakt.
Een ongesteunde vruchtboom zakt
Met vrucht en bladen op den akker,
Maer Gy, myn Jezus, helpt my wakker.
Dees druk verquikt, dees laegte hoogt.
Wie hoopt niet, daer Gy 't al vermoogt?


Agitatus fortior.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:


  Back to top ↑

  Iconclass

  In a storm sacred love and the human soul cling to a big tree with wide roots
  • God's perfections [11A23] Search for this Iconclass notation
  • radiance emanating from persons or things [22C31] Search for this Iconclass notation
  • trees [25G3] Search for this Iconclass notation
  • farm or solitary house in landscape [25I3] Search for this Iconclass notation
  • winds [26C] Search for this Iconclass notation
  • head (human) [31A221] Search for this Iconclass notation
  • sitting figure - AA - female human figure [31AA235] Search for this Iconclass notation
  • cheeks rounded [31B6241] Search for this Iconclass notation
  • the soul during lifetime [31G1] Search for this Iconclass notation
  • archer's weapons: bow [45C15(BOW)] Search for this Iconclass notation
  • quiver [45C23] Search for this Iconclass notation
  • road, path [46C11] Search for this Iconclass notation
  • Strength, Power; 'Fortezza', 'Fortezza d'Animo e di corpo', 'Fortezza del corpo congiunta con la generosité dell'animo', 'Fortezza & valore del corpo congiunto con la prudenza & virtù del animo', 'Forza' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [54A7(+4)] Search for this Iconclass notation
  • Adversity, Misfortune, Bad Luck; 'Fortuna infelice', 'Infortunio' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [54FF11(+4)] Search for this Iconclass notation
  • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ clothed with wings) [56F2(+1331)] Search for this Iconclass notation
  • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [56F2(+4)] Search for this Iconclass notation
  • proverbs, sayings, etc. (with TEXT) [86(AGITATUS FORTIOR)] Search for this Iconclass notation

  Back to top ↑

  Comments

  commentary