← Content: PreviousContent: Next →

Quis mihi det te fratrem meum sugentem ubera matris meæ [24]


su1724024pict

Back to top ↑
XXIV.
Hoogl. VIII. 1.
Och, dat gy my als een broeder waert, zuigende de
borsten myner moeder! dat ik u op de straet vonde,
ik zoude u kussen, ook zouden zy my niet verach-
ten.

OCh, waert Gy my gelyk een broeder,
Die, zuigende myn moeders borst,
Laeft met die melk zyn' heeten dorst,
En tevens drinkt zyn drank en voeder.
Och, mocht ik u, myn' zielevrint,
Omhelzen met myn teedere armen,
Hoe zou uw hart myn hart verwarmen,
Gelyk een moeders hart haer kint!
Hoe zou ik U van blyschap kussen?
Al myn verachting zou vergaen.
Ik kon de stormen tegenstaen;
Want Gy zoudt zelf de winden sussen.
Myn allertrouwste Bruidegom,
Och, laet myn ziel niet langer treuren!
Ik zal nu al de banden scheuren
Der eigeliefde, en, stil en stom,
U onderwerpen al myn krachten.
Myn wil is nu geheel bereit,
Myne armen zyn nu uitgespreit,
Om u, myn Liefsten, af te wachten.


Cantic. 8.
Quis mihi det te fratrem meum sugentem
ubera matris meæ, ut inveniam te foris et
deosculer te, et jam me nemo despiciat!

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:


  Back to top ↑

  Iconclass

  The human soul and sacred love are represented as a young mother fondling her toddler

  Back to top ↑

  Comments

  commentary