author Jongh, E. de
main title Portretten van echt en trouw
sub title Huwelijk en gezin in de Nederlandse kunst van de zeventiende eeuw
short title De Jongh, Portretten van echt en trouw
place Zwolle
place Haarlem
publisher Uitgeverij Waanders
publisher Frans Halsmuseum
date 1986


References to this book in the EPU editions, grouped by book: