← Content: PreviousContent: Next →

Omnia vincit amor [1]


picB3a

Back to top ↑
1. Omnia vincit amor.translationtranslation
Den stercken ben ick sterck1/ den sachten sachte banden
End’ toomen werp’ ick om2/ het smaeckt toch al mijn handen/
Al wat de schoone son bestraelt: Het is een kindt
Een kint/ een kint alleen/ dat soo veel mannen wint.
Wat wonder ist dat haer3 de menschen overgheven
In mijn ghebiet4/ als self de Leeuwen5 voor my beven?
Wat strijdt ghy teghen my/ alst’ doch wel wesen moet/
Waerom en leert ghy niet my commen te ghemoet? translation

H. Grotius
Vidi ego qui durum poßit frænare leonem:
Vidi qui solus corda domaret Amor
translationtranslation


Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

De liefde overwint alles
Love conquers all
Voor de sterken ben ik te sterk. De zachte banden en teugels van de zwakkeren werp ik af. Alles onder de zon neem ik toch onder handen. Het is maar een kind dat zo veel mannen overwint. Is het geen wonder dat zoveel mensen zich aan mijn heerschappij overgeven, als zelfs de leeuwen voor mij beven? Wat strijd je toch tegen mij, als het uiteindelijk toch zo zal wezen. Waarom leer je niet aan mij toe te geven?
Ik heb degene gezien die zelfs een woeste leeuw in toom zou kunnen houden,
ik heb degene gezien die in zijn eentje harten zou kunnen temmen: Amor.
I have seen the one who could master even a ferocious lion,
I have seen the one who alone could tame hearts: Amor


Back to top ↑

Sources and parallelsBack to top ↑

Iconclass

Cupid taming the lion he is riding with a bridle

Back to top ↑

Notes

1
te sterk
2
De zachte banden en teugels van de zwakken werp ik af
3
zich
4
in mijn macht
5
als zelfs de leeuwen (of: als de leeuwen zelf)