← Content: PreviousContent: Next →

Inter omnes [10]


picD4a

Back to top ↑
10. Inter omnes.translationtranslation
Twee saecken boven al met glans den prijs behaelen/
Mijn liefs seer claer ghesicht/ en Phœbus1 gulden2 straelen.
De sterren by de Son gheleken zijn toch blendt3/
End’ in haer schoonigheyt en vind’ ick oock geen endt.
De Son die comt daer heen haer gouden hooft vertooghen/
Mijn allerschoonste lief heeft peerlen4 in haer ooghen:
Een lief/ een Son is daer: daer is oock wel een Maen/
Maer die de Sonne derft5 en isser niet wel aen. translation

Obtenebrat stellas Phœbe: tu sola puellas:
Pulcræ eßent aliæ, tu nisi, pulcra, fores translationtranslation


Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Onder allen.
Among all the others.
Twee zaken verdienen met glans een prijs: mijn lief haar zuivere gezicht en de gouden stralen van Phoebus. De sterren zijn toch blind in vergelijking tot de zon, en de schoonheid van mijn lief is ook oneindig. De zon komt haar gouden hoofd tonen, mijn allermooiste lief heeft parelen in haar ogen. Er is maar een lief, maar een zon. Er is ook wel een maan, maar wie het zonder de zon moet stellen is er niet best aan toe.
De maan verduistert de sterren en jij in je eentje alle meisjes;
anderen zouden mooi zijn als jij, mooi meisje, er niet was.
The moon eclipses the stars and you by yourself eclipse all girls;
other girls would be beautiful if you did not exist, beautiful girl.


Back to top ↑

Sources and parallelsBack to top ↑

Iconclass

Seated Cupid pointing upwards at the sky with the sun, the moon and stars

Back to top ↑

Notes

1
God van de zon
2
gouden
3
blind
4
parelen
5
mist, ontbeert