← Content: PreviousContent: Next →

Van u mijn licht. [24]


h161124pict

Back to top ↑
Van u mijn licht.
De Son verguldt de Maen haer silv’ren aenghezicht:
Dus houd’ ick oock te leen, van u mijn Lief, mijn licht.

Acceptam fero lucem. translationtranslation
Purum a fratre capit glacialis Luna colorem.
Ac Dominae color est vivus in ore meo. translationtranslation

Ie recoy de m’amie, vigueur & vie. translation
Comme Phœbe reçoit du Soleil sa lumiere,
Ainsi fay-ie & vigueur de ma belle guerriere. translation


Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Ik draag ontvangen licht.
I carry the light I received.
IJzige Maan krijgt haar pure goudkleur van haar broeder.
Zo komt door mijn Vrouwe mij een blos van leven op ’t gelaat.

The icy moon receives pure colour from her brother.
So also my mistress's colour is alive on my face.

Van mijn geliefde ontvang ik kracht en leven.
Zoals Phoebe haar licht ontvangt van de zon,
Zo ook ontvang ik kracht van mijn mooie krijgsvrouw.


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:


  Back to top ↑

  Iconclass

  Cupid stretches his arm forward, pointing at the sun; the moon receives its light from the sun; a man holds up a mirror in front of a woman

  Back to top ↑

  Comments

  Op de pictura wijst Cupido naar de zon die de maan in het laatste kwartier verlicht; op het achterplan een man met een handspiegel die een vrouw aankijkt. Dit eenvoudig zonne-embleem vertolkt een van de meest gangbare beelden uit de renaissancistische liefdeslyriek. Het is een variante van de emblemata VII (Gheen ben ick sonder u [7]) en XI (Zy blinckt, en doet al blincken [11]) met welke laatste pictura het nog de lichtweerkaatsende spiegel gemeen heeft; de man houdt een spiegel vast om zijn afhankelijkheid van de licht- en levenscheppende geliefde uit te drukken. De voorstelling is te vergelijken met een impresa van Bargagli, met het motto ’Receptum exhibet’ (Het ontvangene doet hij - de spiegel - verschijnen).1

  Back to top ↑

  Notes

  1
  Dell’imprese, 394.