← Content: PreviousContent: Next →

Au dedans ie me consume [2]


picB4a

Back to top ↑
2. Au dedans ie1 me consume.translationtranslation
Beneden ben ick heet/ van boven toeghesloten/
Van boven worter gantsch gheen water in ghegoten/
Van onder vyers genoech/O doodt/ O wreede doodt/
Waert2 dat ick sterven cond’ zoo waer ick uyt de noodt.
Nu sterf ick als ick leef/ ick ben doodt al mijn leven/
Mijn hert verdroocht in ’t lijf/ mijn jeught gaet my begheven/
Gheen vreught en isser meer/ van buyten is den brandt/
Van binnen suyght hy uyt mijn sinnen end’ verstandt. translation

Extra velut clausis fervor consumit in ollis,
Et mea consumit viscera cæcus amor. translationtranslation


Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Van binnen word ik verteerd.
Inside I waste away.
Van onderen ben ik heet, van boven afgesloten. Van boven wordt er in het geheel geen water ingegoten. Van onderen is er genoeg vuur. O dood, o wrede dood, kon ik maar sterven, dan was ik uit de nood. Nu sterf ik terwijl ik leef, nu ben ik mijn hele leven dood. Mijn hart verdroogt in 't lijf, mijn jeugd gaat mij verlaten. Geen vreugde is er meer. Buiten is de brand, die binnenin het verstand en gevoel wegzuigt.
Zoals vuur vlees in afgesloten potten verteert,
zo ook verteert verzwegen liefde mijn binnenste.
As fire consumes offal even in sealed pots,
thus my bowels wast away from blind love.


Back to top ↑

Sources and parallelsBack to top ↑

Iconclass

Cupid rousing the fire beneath a closed cooking-pot with a pair of bellows

Back to top ↑

Notes

1
In het motto onder de pictura staat: je i.p.v. ie.
2
Ware het; conjunctief van zijn