← Content: PreviousContent: Next →

Au dedans je me consume. [26]


he1613026pict

Back to top ↑
Au dedans je me consume.translation
Exta velut clausis fervor consumit in ollis,
Et mea consumit viscera cæcus amor.

Beneden ben ick heet, van boven toeghesloten1,
Van boven vvorter gansch gheen vvater ingegoten,
Van onder viers2 genoech. O doodt, O vvreede doodt,
Waert dat ick sterven cond’3 zoo vvaer ick4 uyt de noodt.
Nu sterf ick als ick leef, ick ben doodt al mijn leven5,
Mijn hert verdroocht in’t lijf, mijn jeught gaet my begeven,
Gheen vreught en isser meer. van buyten is den brandt,
Van binnen suyght hy uyt mijn sinnen end’ verstandt.

Comm’on voit dans un pot une liqueur ravie,
Q’un fagot alumé eschauffe sans repos,
Ainsi en faict amour en nostre fantasie,
Et d’un feu violant nous ronge jusqu’ a los.
pb27thumb

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Van binnen word ik verteerd.

Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:

  No references to this emblem or page found.

  Back to top ↑

  Iconclass


   Back to top ↑

   Comments

   De pictura toont Cupido, omgeven door bomen, die met een blaasbalg het vuur onder een gesloten pot aanwakkert. Het geheel is gesitueerd aan de rand van een meer of zee. Aan de overkant zijn bergen en een dorpje te zien.
   In de Nederlandse subscriptio is een minnaar aan het woord: hij klaagt dat het vuur van de liefde maar blijft branden, en zich maar niet wil laten blussen. De dood, die een einde maakt aan al het lijden aan de liefde, wordt verkozen boven het leven met de liefde.

   Back to top ↑

   Notes

   1
   toeghesloten: afgesloten
   2
   viers: vuur
   3
   waert dat ick sterven cond': kon ik maar sterven
   4
   zoo vvaer ick: dan was ik
   5
   ick ben dood al mijn leven: ik ben al tijdens mijn leven dood