← Content: PreviousContent: Next →

Ie reviens de mongré aux doulx lacqs qui me serrent. [35]


he1613035pict

Back to top ↑
Ie reviens de mongré aux doulx lacqs qui me serrent.translation
Ad dominum remeat dimissus in aëra Falco:
Sic mihi servitio blandior ipse meo.

Nu ben ick eenmael vry, ick ben eens uytghetoghen,1
Ick gae daert2 my ghelieft3, ten lesten4 noch5 ontvloghen
De handt die my soo langh ghevanghen heeft gheleyt,6
End my dat schoone licht des Hemels heeft ontseyt.
Ick ben nu vry. tis waer. vvat vvil ick doch beginnen,7
Hoe lieflick ende soet8 vvas my9 den bandt der minnen?10
Ick gae van daer ik quam,11 ick vlieghe na12 de handt,
Om buyten pijn te zijn,13 moet ick vveer inden bandt.

Comme on voit, s’ essoier par la vide carriere,
Puis reuenir au poing, le faucon14 escarté.
De mesme ie me rends en ma prison premiere,15
Et pour servir amour, ie hay ma liberté.
pb36thumb


Back to top ↑

Translations

Ik keer vrijwillig terug naar de banden die mij binden.

Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:

  No references to this emblem or page found.

  Back to top ↑

  Iconclass


   Back to top ↑

   Comments

   De pictura toont een valkenier, die zijn vogel net van zijn hand heeft laten vliegen. Op de achtergrond is een stelletje te zien. De man heeft zijn arm voor zijn borst gevouwen en lijkt de vrouw iets te vragen. Boven het stelletje hangt Cupido, met zijn pijl en boog in de aanslag.
   In de Nederlandse subscriptio vertelt een minnaar dat hij eindelijk bevrijd is van de liefdesketen. Hiervoor werd hij vastgehouden, zoals een valk door zijn meester op diens hand wordt gehouden. Hij weet zich nu met zijn vrijheid geen raad! Was die liefdesverbintenis waarin hij gevangen dus zo slecht nog niet? Om niet langer gekweld te worden door dit gemis, gaat hij uit eigen vrije wil dan ook weer terug. Net zoals de valk die terugkeert naar zijn meester. De Latijnse subscriptio verwoordt deze gedachte ook: 'Een valk die in het luchtruim wordt losgelaten, keert terug naar zijn meester. Zo prijs ik mezelf gelukkig met mijn slavernij.'

   Back to top ↑

   Notes

   1
   uytghetoghen: erop uitgetrokken
   2
   daert: daar waar het
   3
   ghelieft: behaagt; ick... ghelieft: ik ga waarheen ik wil
   4
   ten lesten: eindelijk
   5
   noch: toch
   6
   ghevanghen... gheleyt: vast heeft gehouden
   7
   wat... beginnen: maar wat moet ik beginnen
   8
   soet: zalig
   9
   was my: was voor mij
   10
   bandt... minnen: liefdesketen
   11
   ick... quam: ik ga terug naar waar ik vandaan kwam
   12
   na: naar
   13
   om... te zijn: om geen pijn meer te hebben
   14
   le faucon: de valk
   15
   De... premiere: Op dezelfde manier kom ik ook terug in mijn eerste gevangenis